×
Wyszukaj w serwisie
×

Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie corocznie organizuje Spotkanie Mikołajkowe, którego bogaty program obejmuje podsumowanie konkursu pn.:„Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” skierowanego do tych osób, których praca społeczna przyczynia się do rozwoju i integracji środowiska wiejskiego.

We wtorek, 9 grudnia 2014r., w Sali konferencyjnej Opolskiego Ośrodka zgromadziły się osoby - uczestnicy konkursu, którzy swoją postawą dowiedli, iż zasłużyli na miano najaktywniejszego lidera wśród społeczności zarówno wiejskiej, jak i tej zamieszkałej w miastach.

Główną ideą niniejszego konkursu jest propagowanie pracy na rzecz środowiska wiejskiego, ale takiej, która wykracza poza obowiązki wynikające z wykonywanej pracy zawodowej. Beneficjentami konkursu mogą być zarówno osoby reprezentujące instytucje samorządowe, oświatowe, pozarządowe, jak i indywidualni wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich.

Komisja konkursowa oceniła zgłoszenia uczestników zgodnie z Regulaminem konkursu, biorąc pod uwagę cztery obszary działań, tj. osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej, szczególne zaangażowanie w organizację działań edukacyjnych i integracyjnych na wsi, osiągnięcia w rozwijaniu wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej, osiągnięcia w promowaniu i upowszechnianiu działań w środowisku lokalnym prowadzących do rozwoju obszarów wiejskich i potencjału jego mieszkańców.

Punktacja przydzielona przez Komisję pozwoliła wyłonić następujących laureatów:

I miejsce – Pani Katarzyna Świderska, zamieszkała w Łosiowie jest nauczycielem geografii oraz liderką Klubu 4H „Ekoludki” przy Gimnazjum w Łosiowie,

P1010092 (2).jpeg

II miejsce – Pani Krystyna Gabor, zamieszkała w Mechnicy, jest nauczycielem i autorem tekstów i piosenek w gwarze śląskiej,

III miejsce – Pani Grażyna Kuźnik, zamieszkała w Starych Siołkowicach, jest gminnym koordynatorem Programu Odnowy Wsi oraz członkiem Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak,

Wyróżnienie – Pani Bożena Zajączkowska, zamieszkała w Uszycach, jest liderem Grupy Odnowy Wsi Uszyce oraz prezesem Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Uszyckiej,

Wyróżnienie – Pani Anna Słowiak, zamieszkała w Makowicach, jest członkiem Rady LGD Złota Ziemia oraz przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicach.

Wartym podkreślenia jest też fakt, iż podczas spotkania podsumowującego konkurs odbyło się szkolenie pn.: „Działalność Klubów 4H i ich wpływ na rozwój regionu”, które przygotowała i poprowadziła Pani Katarzyna Świderska, laureatka tegorocznej edycji konkursu. Wykład skierowany był przede wszystkim do wszystkich liderów Klubów 4H, osób aktywnie zaangażowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą. Pani Katarzyna podkreślała iż, „(…) dzieci i młodzież stanowią ważną część społeczności lokalnej, to od nich w przyszłości będzie zależał rozwój regionu, a przez praktyczną działalność w Klubach 4H rozwijają wrażliwość, zdolności poznawcze, pobudzają wyobraźnię, rozwijają swoje możliwości i zainteresowania.”