×
Wyszukaj w serwisie
×

Szacunek dla przeszłości obowiązkiem współczesnych

O publikacji „Kościół świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim – zapomniany pomnik śląskiej reformacji”.

              Wtorkowego wieczoru 9 grudnia hole lewińskiego gimnazjum, mieszczącego się w XVII wiecznym barokowym pałacu, wypełniły się gośćmi. Okazją do zaproszenia wielu szacownych osób, w tym mieszkańców miasta, była prezentacja publikacji „Kościół świętych Piotra i Pawła – zapomniany pomnik śląskiej reformacji”. Spotkanie zorganizowało Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie „Civitatis Loviensis”, któremu prezesuje Andrzej Kostrzewa. Celem Stowarzyszenia jest zainteresowanie mieszkańców Lewina Brzeskiego dziedzictwem kulturowym miejsca, w którym żyją i ochrona pamiątek przeszłości. Stowarzyszenie „Civitatis Loviensis”, ściśle związane

z Gimnazjum, w ramach swojej działalności pozyskało w minionych latach środki na renowację krzyża pokutnego, cennego zabytku z początków XVII wieku i dokonało uzupełnień nasadzeń w ponad stu letniej alei. Wtorkowe spotkanie w Gimnazjum finalizowało kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie.

         Publikacja „Kościół świętych Piotra i Pawła  w Lewinie Brzeskim – zapomniany pomnik śląskiej reformacji” dotyczy najstarszego i najcenniejszego zabytku Lewina, XIV wiecznej świątyni, będącej w rękach protestantów od XVI wieku do czasów współczesnych. Od lat 70 XX wieku, kiedy kościół został zamknięty z powodu braku wiernych, popada w ruinę i dewastację. Przed dwoma laty, staraniem miejscowych władz, kościół przejęła gmina, co budzi nadzieję na zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem, jego remont i użytkowanie.

lb01.jpeg

         Prezentowana 9 grudnia publikacja jest pokłosiem sesji popularno-naukowej, która odbyła się 20 kwietnia 2005 roku. Wówczas to historyk sztuki prof. dr hab. Jan Harasimowicz wraz ze swoimi magistrantami i doktorantami zapoznał licznych zebranych z historią i rolą jaką odgrywała protestancka świątynia, a także cennymi zabytkami stanowiącymi jej wyposażenie – ołtarzami, organami, płytami nagrobnymi. Wygłoszono wówczas 5 referatów. Po latach pan Profesor i jego dwie byłe studentki – pani Magdalena Poradzisz – Cincio i pani Maria Kondracka odnieśli się do swoich badań sprzed lat, które teraz, wraz z pozostałymi zostały opublikowane. Głos również zabrał burmistrz Lewina pan Artur Kotara, który przypomniał, że plan ratowania zabytku uwzględnił w swoim programie wyborczym. Wypowiedzi pana Burmistrza przysłuchiwali się zaproszeni goście z Opola, w tym wojewódzki konserwator zabytków pani Iwona Solisz, miejscowi radni, pracownicy gminy, ks. proboszcz katolickiej parafii w Lewinie Krzysztof Dudojć i proboszcz parafii ewangelickiej w Brzegu Sławomir Fonfara, Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak, przede wszystkim młodzież i liczni mieszkańcy, którym leży na sercu los świątyni sąsiadującej z odrestaurowanym pałacem.

lb04.jpeg

         Po spotkaniu wszyscy  goście mogli otrzymać bezpłatne egzemplarze publikacji, wydanej przez „Agend” z Opola. Od razu zyskała aprobatę za sprawą szaty graficznej – nostalgiczna, symboliczna okładka, piękny zdobiony papier i czcionka, doskonałej jakości zdjęcia wykonane przez pana Romana Barana i bogactwo zdjęć archiwalnych ze zbiorów Jerzego Kochlera.

lb13.jpeg

         Stowarzyszenie „Civitatis Loviensis” ma powód do satysfakcji, bo zrobiło kolejny krok, aby ocalić od zapomnienia to, co warte pamięci.

                                                                                   J. A.

Poniżej moga Państwo ściągnąć elektroniczną formę publikacji:

PDFKościół świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim - zapomniany pomnik śląskiej reformacji.pdf