×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie na posiedzenie Rady Samorządu Miasta

PRZEWODNICZĄCY  RADY

  SAMORZĄDU   MIASTA     

     LEWIN  BRZESKI       

OR.III. 0021.1.1.2015

Z A W I A D O M I E N I E

 

  Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zwołuje posiedzenie  Rady Samorządu Miasta na dzień 16 stycznia 2015r. na godz. 1800 .

Posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek nr 26 na które, serdecznie zaprasza mieszkańców.

 

 Porządek  posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Samorządu Miasta za 2014 rok.
  5. Przyjecie  planu pracy Rady Samorządu Miasta na 2015 rok.
  6. Przedstawienie informacji   dot. planowanych inwestycji w gminie Lewin Brzeski w 2015 roku.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                      Andrzej Grabny

 

 

 

                

Lewin Brzeski, dnia 09 stycznia 2015r.