×
Wyszukaj w serwisie
×

Laury Umiejętności i Kompetencji 2014 - nagroda dla OODR w Łosiowie!

9 stycznia w przepięknej scenerii Filharmonii Opolskiej już po raz XV podczas uroczystej Gali zostały wręczone Laury Umiejętności i Kompetencji. Organizatorem tego wydarzenia była Opolska Izba Gospodarcza z Przewodniczącym Rady Prof. dr hab. Marianem Duczmalem oraz Prezesem Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej Henrykiem Galwasem.

Wręczane Laury stały się bardzo ważnym i prestiżowym wyróżnieniem dla ludzi, instytucji, firm, organizacji, którzy odnieśli sukces i uzyskali doskonałe wyniki w biznesie, życiu gospodarczym społecznym, nauce, medycynie, edukacji i sporcie.

Wszyscy Laureaci stanowią wzór do naśladowania poprzez łączenie sukcesu gospodarczego lub zawodowego z działalnością publiczną. Swoją postawą udowodniają wszystkim jak doskonale można działać w społecznościach lokalnych i godne reprezentować województwo.

Podczas odbywającej się po raz XV - Gali wręczenia Laurów Kapituła pod przewodnictwem Prof. dr hab. Mariana Duczmala po raz kolejny starała się dostrzec nie tylko ludzi- lecz Ich pozytywne wzorce.
W Opolskiej Filharmonii pojawili się znamienici goście : Elżbieta Bieńkowska Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wice Marszałkowie, Członkowie Zarządu Województwa Opolskiego, Dyrektorzy Departamentów oraz Wojewodowie Ryszard Wilczyński i Antoni Jastrzembski, Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, Prezydent Miasta Opole Arkadiusz Wiśniewski, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie oraz Laureaci i zaproszeni goście.

Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji 2014 w składzie: Ryszard Wilczyński, Andrzej Buła, Ryszard Zembaczyński, Marian Duczmal, Karol Cebula, Andrzej Drosik, Andrzej Rybarczyk, Henryk Galwas przyznała 22 Srebrne Laury, 17 Złotych Laurów oraz 5 Platynowych .

Z przyznanych 17 Złotych Laurów, jeden w kategorii: Załoga – wspólny sukces, trafił do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, który odebrał Dyrektor Henryk Zamojski. 

laur umiejętności i kompetencji.jpeg
Jedyny Kryształowy Laur został przyznany przez Kapitułę Panu Włodzimierzowi Karpińskiemu Ministrowi Skarbu Państwa. 

Po raz pierwszy w historii została przyznana nagroda specjalna – Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego. Nagrodę tą otrzymała Pani Elżbieta Bieńkowska Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

Po Oficjalnej części wręczenia Laurów i Nagrody Specjalnej całość uroczystości uświetnił Występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Atmosfera i ranga XV Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji pozostała na długo w pamięci uczestników i zaproszonych gości a inicjatywa Opolskiej Izby Gospodarczej jest godna naśladowania i kontynuacji w następnych latach.

Autor: Tomasz Musielak
OODR Łosiów

Zdjęcia:

http://www.oodr.pl/galeria.php?dzial=aktualnosci&on=tak&action=laury-umiejetnosci-i-kompetencji-2014

Warto wspomnieć, iż Henryk Zamojski z powodzeniem piastuje funkcję dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie od 1 kwietnia 1999 roku. Instytucja, którą zarządza przeszła szereg pozytywnych zmian w przeciągu tego czasu. Ośrodek współpracuje z mieszkańcami wsi, producentami rolnymi i jednostkami obsługującymi rolnictwo. Wykfalifikowana kadra OODR na co dzień zamuje się i pomaga rozwiązywać kwestie związane z rolnictwem, ochroną środowiska i ekologią, biznesplanami i kredytami, pomocą unijną i zagadnieniami społecznymi wsi. 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!