×
Wyszukaj w serwisie
×

Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim - "Przedszkolem Przyjaznym Żywieniu i Aktywności Fizycznej”

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole przystąpiło do Szwajcarsko -Polskiego Programu KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Projekt KIK-34 współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy (SPPW) z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Bierzemy udział w realizacji zadania 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia oraz poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży”

Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Idea programu zakłada, że w szkole/przedszkolu cała społeczność – pracownicy, uczniowie i rodzice – podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Realizacja programu przypada na lata 2013/2014 oraz 2014/2015. Aktywny udział promowany będzie Certyfikatem Zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa). Placówka, która pomyślnie wdroży cały program, zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzyma Certyfikat Szkoły (Przedszkola) Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Udział w projekcie polegał głównie na tworzeniu na terenie placówki środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu zwalczania nadwagi i otyłości, promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczna oraz dokumentowaniu podejmowanych przez przedszkole działań prozdrowotnych.

Ubiegając się o Certyfikat nasze przedszkole:

  • Zapewniało żywienie zgodne z rekomendacjami IŻŻ-  jadłospisy/posiłki zgodne z rekomendacjami IŻŻ
  • Organizowało zajęcia motywujące przedszkolaków do samodzielnych prozdrowotnych wyborów:  ,,Dni warzywne i owocowe”- owocowe wtorki i marchewkowe czwartki; zrealizowano uroczystości- Święto Ziemniaka, Dzień Wody,  Święto Marchewki; zabawy- ,,Detektywi zapachów i samków”, ,,W poszukiwaniu smaku”; spacery na targowisko, do sklepu warzywnego; teatrzyki, przedstawienia kukiełkowe z wykorzystaniem warzyw i owoców; prace plastyczne, konkursy
  • Organizowało wystawy prac przedszkolaków promujące zdrowe żywienie i aktywność fizyczną: zorganizowanie stałej wystawy prac dzieci ,,Stragan Zdrowotek” pod hasłem ,,Jeśli zdrowo żyć pragniemy- zastanówmy się, co jemy!”, ,,Ruch to zdrowie”
  • Rozwijało zdolności i wiedzę kulinarną dzieci zgodną z zasadami racjonalnego żywienia: zajęcia kulinarne, wspólne przygotowywanie potraw, opracowanie książki kucharskiej ,,Eko-przepisy przedszkolaka”, prowadzenie zielonego ogródka
  • Prowadziło edukację rodziców w zakresie działań prozdrowotnych: organizajcja pogadanek, ulotki dla rodziców
  • Realizowało projekt ,,Przedszkolaki na ścieżce zdrowia”, który polegał na poznaniu aktywnych form spędzania wolnego czasu (taniec, sport, wycieczki)
  • Zorganizowało imprezę sportowo- rekreacyjną- ,,Festyn rodzinny” pod hasłem ,, Czas na zdrowie”

 

 

Przedszkole nr 1 w Lewnie Brzeskim wyróżniono za prowadzenie i rozwijanie działań promujących zdrowy styl życia- prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną realizowanych w ramach szwajcarsko- polskiego projektu ,,Zachowaj równowagę”. Po pierwszym roku działalności uzyskaliśmy Certyfikat ,,Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.

Kliknij aby powiększyć:

certyfikat.jpeg

Kliknij aby powiększyć:

certyfikat1.jpeg

 

W dalszym ciągu nasze przedszkole będzie kontynuować działania w roku szkolnym 2014/2015 i mamy nadzieję, że pozwoli nam to przedłużyć uzyskane wyróżnienie na dalsze lata.

 

Lider programu

Małgorzata Foryś