×
Wyszukaj w serwisie
×

Z DALEKICH KRAJÓW DO PRZEDSZKOLA NR 2 W LEWINIE BRZESKIM

W ubiegłym tygodniu  gościliśmy  w naszym przedszkolu wolontariuszy z Brazylii –Guilherme Correa Soares oraz z Azejberdżanu - Yusifa Kazimov, którzy przez cały dzień prowadzili w grupach zajęcia w języku angielskim. Uczyli dzieci podstawowych zwrotów, prowadzili zabawy muzyczne i ruchowe. Dzieciom bardzo podobały się zajęcia ze studentami. Guilherme wykazał się nie tylko zdolnościami językowymi, ale również śpiewał i grał na gitarze, na pianinie, tańczył z dziećmi w takt muzyki brazylijskiej. 

Nasze Przedszkole odwiedziły również  lektorki języka chińskiego współpracujące z Politechniką Opolską  w Centrum Współpracy Polska - Chiny: Fang Fang i Chunxue Mai. Wolontariuszki  zapoznały dzieci z tradycyjnym strojem chińskim, uczyły dzieci jedzenia pałeczkami oraz zapoznały z podstawowymi zwrotami w języku chińskim - powitania, pożegnania oraz przeliczania do 10. 

Nasze Przedszkole już od kilku lat stawia na współpracę międzynarodową. Staramy się umożliwiać dzieciom kontakt z innymi kulturami i krajami poprzez realizację różnych zajęć i projektów. Gościliśmy wielu artystów, którzy zaprezentowali naszym przedszkolakom  różne  style muzyczne i instrumenty różnych krajów – country, muzyka słowiańska, szanty, koncert bębnów afrykańskich. 

Dzięki współpracy przedszkola z krajami Unii Europejskiej w ramach programu e-Twinning dzieci miały możliwość wymiany kulturowej min. z Bułgarią i Słowacją. Przedszkole realizowało wiele projektów, za realizację których otrzymało Polskie i Europejskie odznaki jakości, np.:

- „Ja a moje mesto” - Polska, Słowacja

- “European composers” - Polska, Bulgaria 

- “Belling together” - Polska, Bułgaria, Portugalia, Łotwa

- „The forgotten book -read the a again! - Reading maraton” - Polska, Bułgaria,Turcja, Rumunia