×
Wyszukaj w serwisie
×

Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim uczestnikiem projektu – „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

W 2013 roku nasza placówka zgłosiła swój akces do projektu „Szkoła Współpracy”. Przeszliśmy pomyślnie wstępne eliminacje. Jesteśmy jedyną z powiatu brzeskiego i  jedną z województwa opolskiego, która zakwalifikowała się do realizacji ww. projektu.
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia przedszkola.

Działanie jest skierowane  nie tylko do środowisk przedszkolnych – dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, ale także do tzw. „otoczenia placówek” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku.

Ideą projektu- Szkoła Współpracy jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

 W ramach działań projektowych w naszym przedszkolu powołany został zespół zadaniowy, składający się z 2 przedstawicieli rodziców oraz z 1przedstawiciela nauczycieli i dyrektora przedszkola. Zespół zadaniowy uczestniczył  w kilku szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez trenerów w Opolu. Przeprowadził również debatę z rodzicami naszych  wychowanków oraz pracownikami przedszkola.Podsumowaniem wszystkich tych działań było opracowanie programu współpracy   – „Tropiciele”. Program  przeznaczony jest do realizacji  w  Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim. Został  opracowany przez zespół zadaniowy, składający się z przedstawicieli rodziców, nauczycieli  oraz dyrektora przedszkola, ale  do jego stworzenia przyczynili się wszyscy uczestnicy życia przedszkolnego –rodzice, nauczyciele, pozostały personel.  

Główne cele programu to:

  • zwiększenie integracji pomiędzy rodzicami i pracownikami placówki  a także polepszenie komunikacji
  • stworzenie klimatu partnerstwa pomiędzy rodzicami a nauczycielami
  • przełamanie bariery bierności i nieufności, zdobycie zaufania rodziców
  • umożliwienie rodzicom zdobycia nowych doświadczeń w zrozumieniu ich roli w edukacji ich dziecka.
  • pozyskanie rodziców jako osób wspierających pracę nauczycieli

Zawarte w nim treści mogą być realizowane w dowolnej kolejności i w kolejnych latach modyfikowane przez realizatorów, którzy zechcą wnieść do niego własne pomysły.

Układ programu umożliwia dzieciom na różnych poziomach poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie z ich wzrastającymi możliwościami intelektualno-percepcyjnymi. Rodzice i nauczyciele mogą dobierać je w taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do wspólnego działania.

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Lewinie Brzeskim składa gorące podziękowania Pani Elżbiecie  Juszczak- DerzypolskiejiPani Urszuli Struskiej za ogromne zaangażowanie w opracowanie w/w projektu.

 

 

 

PDFPlakat A4_Szkoła Współpracy.pdf