×
Wyszukaj w serwisie
×

Duchowa uczta w Lewinie Brzeskim

Dzień 1 marca 2015 roku, obchodzony w Polsce od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, był szczególnym dniem dla gminy Lewin Brzeski. W dniu tym odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę z narzuconym Polsce systemem komunistycznym.

Organizatorami uroczystości byli ks. kanonik Krzysztof Dudojć, proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur Kotara i Prezes Stowarzyszenia Złotego Lwa, Pan Tomasz Greniuch.

wykleci.jpeg

Najważniejszymi gośćmi uroczystości były rodziny Żołnierzy Wyklętych – krewni podpułkownika Alojzego Józekowskiego, ps. Sadyba”, urodzonego w Lewinie Brzeskim oraz  porucznika Kazimierza Niepli, ps. „Kawka”, zmarłego w 1968 roku mieszkańca Lewina Brzeskiego. W uroczystości brał udział również Pan Mieczysław Józefczyk, członek podziemnej organizacji działającej w Lewinie Brzeskim w latach 1950-1953 „Podziemny Orzeł Wolności”.

Uroczystość zaszczycił Starosta Powiatu Brzeskiego, przedstawiciele Jednostki Wojskowej GROM, 1 brzeskiego Pułku Saperów, Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriortycznej „Cichociemni”, Opolskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, Policji, Straży Miejskiej i władz samorządowych Gminy Lewin Brzeski. To wyjątkowe wydarzenie uświetniały poczty sztandarowe 1 brzeskiego Pułku Saperów, Kombatantów II Wojny Światowej, Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej „Cichociemni”, Ochotniczej Straży Pożarnej z Lewina Brzeskiego i Skorogoszczy, Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Lewina Brzeskiego oraz parafialny chór Kanto Unitas i zaproszona orkiestra z kopalni Górażdże.

Uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą Świętą w intencji  żołnierzy i działaczy walczących o niepodległy byt Polski w latach 1939-1956, której przewodniczył ks. kanonik Stanisław Grzechynka, Dziekan Dekanatu Brzeg Południe.  Piękne, porywające kazanie poświęcone Żołnierzom Wyklętym wygłosił zaproszony do naszej parafii ks. Marcin Werczyński. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy przenieśli się na plac kościelny, gdzie po wystąpieniach Burmistrza Lewina Brzeskiego i Prezesa Stowarzyszenia Złotego Lwa, delegacja rodzin odsłoniła tablicę poświęconą „Pamięci żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego w latach 1939-1956”.  Modlitwę w intencji żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego poprowadził ks. Proboszcz Krzysztof Dudojć, który dokonał również poświęcenia tablicy. Historię ruchu niepodległościowego na naszych ziemiach przypomniał w swoim wystąpieniu przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbył się wzruszający apel poległych zakończony salwą honorową. Na zakończenie uroczystości obecne delegacje złożyły pod odsłoniętą tablicą wieńce okolicznościowe.

Trzeba przyznać, że cała uroczystość miała wyjątkowo podniosły charakter, była duchową ucztą, jakich niewiele możemy doświadczyć we współczesnym nam świecie. Oto 1 marca 2015 roku w Lewinie Brzeskim uczestniczyliśmy we wspaniałej lekcji historii, lekcji patriotyzmu, u podstaw którego leży miłość do naszej ojczyzny, miłość do drugiego człowieka, poszanowanie wartości naszej polskiej kultury. Lekcja w której uczestniczyliśmy przypomina starszemu pokoleniu, a zarazem uczy pokolenia młodych Polaków, że wolność warta jest każdej ceny, a pamięć tych, którzy za wolność naszej ojczyzny zapłacili cenę najwyższą, jest naszą powinnością, jest też naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. Niech odsłonięta tablica służy zachowaniu od zapomnienia heroicznej walki Żołnierzy Wyklętych o wolność naszego kraju.

177.jpeg

Obszerna fotogaleria z uroczystości (autor zdjęc: Szymon Chyży)

aparat.jpeghttps://plus.google.com/photos/113919620230496074208/albums/6121575016933850721