×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana Regulaminu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Uprzejmie informujemy, iż na sesji w dniu 24 lutego 2015 podjęta została uchwała zmieniająca regulamin przyznawania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Zmiany dotyczą:

  • wiek dzieci został podniesiony z 18 do 25 lat, jeżeli dzieci kontynuują naukę;
  • zniesione zostały ograniczenia wiekowe w przypadku dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • wprowadzono osobny rodzaj kart dla rodzin zastępczych;
  • uregulowana została kwestia ilości wydawanych egzemplarzy kart
  • dodany został zapis dotyczącego podpisu elektronicznego i reklamacji kart.
  • Rodzice, posiadający co najmniej dwoje dzieci w wieku do 25 roku życia, które kontynuują naukę oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, o ile dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mogą od stycznia ubiegać się o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Jeśli wcześniej rodzina nie spełniała kryteriów Regulaminu, a wniosek został złożony, należy złożyć ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA”.

PDFRegulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf (140,84KB)