×
Wyszukaj w serwisie
×

Posiedzenie Rady Samorządu Miasta

           Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zwołuje posiedzenie Rady Samorządu Miasta na dzień 20 marca 2015r. na godz. 1800 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek nr 26.

Porządek  posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
  4. Wyrażenie opinii do wniosku grupy Radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie nadania nazwy dla ronda w Lewinie Brzeskim – „Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego”.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do wzięcia udziału.

                     Przewodniczący

     /-/Andrzej Grabny

    Lewin Brzeski, dnia 11 - 03 -2015