×
Wyszukaj w serwisie
×

Niskoprocentowe pożyczki dla przedsiębiorców

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy ze środków przekazanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 "Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2010 r., a środki przekazane Funduszowi na jego realizację przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pracownicy WFOŚiGW w Opolu odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 150, 103. Wszelkie pozostałe informacje i dokumenty dotyczące pożyczki można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp

PDFUlotka 25%_na 10 LAT.pdf (1,13MB)

PDFKażda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska.pdf (417,10KB)