×
Wyszukaj w serwisie
×

"Lewińskie Lwy 2015"

Mijające lata zawsze skłaniają nas  do pewnych podsumowań, refleksji, ale też i do uhonorowania tych najlepszych. Chcąc docenić osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, pracę na rzecz innych osób naszej gminy oraz dbanie o rozwój przedsięwzięć Burmistrz Lewina Brzeskiego już po raz trzeci zaprasza do udziału w inicjatywie pn. „Lewińskie Lwy”.

LEW wizualizacja.jpeg

Te honorowe wyróżnienia wręczane będą w trzech kategoriach: 

  • osiągnięcia sportowe, naukowe oraz kultura i sztuka;
  • gospodarka i przedsiębiorczość;
  • działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać w zakładce Lewińskie Lwy (Informacje/Ogłoszenia/Lewińskie Lwy) lub w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (Ratusz, pok. Nr 4).

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim lub droga pocztową na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski w terminie do 30 maja 2015 roku

Wypełniony formularz karty zgłoszeniowej można przesłać również drogą elektroniczną na adres: , nadając tytuł przesyłanej informacji: „Lewińskie Lwy – edycja Rok 2015, z zachowaniem terminu 30 maja danego roku – przesłana drogą elektroniczną kandydatura będzie rozpatrywana po dostarczeniu, najpóźniej do dnia 15 czerwca danego roku, do Urzędu Miejskiego wersji papierowej z podpisami zgłaszającego wniosek i kandydata do nagrody na oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do czynnego udziału.

Termin zgłoszeń upływa 30 maja 2015r. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w inicjatywie!