×
Wyszukaj w serwisie
×

Prognoza oddziaływania na środowisko - siłownie wiatrowe

Przekazuje się do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

PDFPOS_Lewin_Brzeski.pdf

 
JPEGZalacznik_nr_1_1600x1000mm.jpeg
JPEGZalacznik_nr_2_1600x1000mm.jpeg
JPEGZalacznik_nr_3_1600x1000mm.jpeg

 

Pliki do ściągnięcia w pełnym wymiarze:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3