×
Wyszukaj w serwisie
×

Piękna Wieś Lewińska 2015 - zaproszenie do konkursu

Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza wszystkie Sołectwa z terenu Gminy Lewin Brzeski do udziału w konkursie „Piękna Wieś Lewińska 2015”. W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepszy projekt”. Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski lub dostarczenia materiałów osobiście do Urzędu upływa 30 czerwca br. (decyduje data wpływu do Urzędu). Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie."

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa stanowią załącznik do ogłoszenia.

DOCformularz zgłoszeniowy.doc (23,50KB)
DOCRegulamin konkursu „Piękna Wieś Lewińska 2015”.doc (139,50KB)