×
Wyszukaj w serwisie
×

Kto może - niech pomoże Paulince

Paulinka Dorosławska jest mieszkanką Łosiowa. Urodziła się z małogłowiem oraz zespołem wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego. Nie widzi, nie chodzi, nie mówi, nie kontroluje ruchów głowy. Samodzielnie nie wykonuje żadnych ruchów celowych. Cierpi również na ataki padaczki. Mimo bólu potrafi okazać radość i dzielić się uśmiechem. Aby ulżyć cierpieniu dziecka niezbędna jest wszechstronna, wielokierunkowa, kosztowna rehabilitacja której, mimo ogromnych starań, rodzice nie są w stanie zapewnić.

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc chorej Paulince, zachęcamy do wpłaty dowolnej sumy na konto: Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy im" nr KRS 0000031294 Bank Spółdzielczy w Oławie 83 9585 0007 0140 0146 7817 0004 z dopiskiem „dla Paulinki Dorosławskiej"