Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Samorządu Miasta

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zwołuje posiedzenie Rady Samorządu Miasta na dzień 11 maja 2015r. na godz. 1800 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek nr 26, na którą serdecznie zapraszamy.

Porządek  posiedzenia :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie miasta Lewin Brzeski
 5. Zajęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy dla:

         1) nowo powstałej ulicy łączącej ul. Aleja Wojska Polskiego z ul. Chopina w Lewinie
             Brzeskim,

         2) części ulicy wyłączonej ulicy Ochronnej ( przy PZZ) w Lewinie Brzeskim.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w podziale środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski na 2015r.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do wzięcia udziału.

                                                                                                       Przewodniczący

     /-/Andrzej Grabny