×
Wyszukaj w serwisie
×

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

           Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. , poz. 64 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim poniższych uchwał:

1)Nr XLVI/349/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 roku,  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29.12.2004r. dla terenu  oznaczonego symbolem RM1 i RM4 położonego  w Łosiowie przy ulicy Głównej;

2)Nr XLVIII/361/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2014 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. dla   terenu oznaczonego symbolem 11 P położonego  w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian  planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Lewinie Brzeskim, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski w terminie do dnia 11 lipca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości , której dotyczy.

                                                                                 Burmistrz Lewina Brzeskiego