×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie dla przedsiębiorców

W dniu 25 maja w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbyło się spotkanie informacyjne z przedsiębiorcami z terenu Gminy Lewin Brzeski, zorganizowane z inicjatywy burmistrza Artura Kotary.

  Wychodząc naprzeciw osobom, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej a także rozwojem już istniejącej firmy zorganizowano spotkanie, na którym szczegółowo omówiono nowe perspektywy finansowania przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach unijnych dotacji na lata 2014-2020.

   W spotkaniu na zaproszenie burmistrza udział wzięli: Pani Ewa Rosińska – prezes Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej i Dariusz Struski – zastępca burmistrza Lewina Brzeskiego.   

Tematyka spotkania obejmowała:

  • perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich w ramach PROW 2014-2020,
  • wyrażenie opinii w sprawie przystąpienia gminy Lewin Brzeski do programu Samorządowa Polska, którego celem jest wspomaganie lokalnego sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez tworzenie ogólnopolskiej sieci instytucji mikrofinansowych - lokalnych funduszy pożyczkowych, przy współudziale samorządu,
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – Pomoc dla pracodawców inwestujących w kadry.

       Pani Ewa Rosińska, Prezes LGD przedstawiła nową Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Brzesko – Oławska Wieś Historyczna. Głównym tematem były perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich w ramach PROW 2014-2020 a także popularyzacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawa, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim zachęcenie do podejmowania działalności na obszarach wiejskich na terenie naszego powiatu.

          Z-ca Burmistrza Dariusz Struski omówił temat przystąpienia gminy Lewin Brzeski do programu Samorządowa Polska, którego celem jest wspomaganie lokalnego sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez tworzenie ogólnopolskiej sieci instytucji mikrofinansowych, w ramach którego lokalni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać długoterminową, niskooprocentowaną pożyczkę do 100 000 zł, na którą nie wymagane są żadne zabezpieczenia. Gmina w oparciu o Krajowy Fundusz Pożyczkowy będzie poręczycielem dla takiej pożyczki.

         Na spotkaniu przedstawiony został również plan utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Wsparcie finansowe udzielane jest przez Powiatowy Urząd Pracy.

         Podsumowaniem było omówienie aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej gminy Lewin Brzeski, które omówił burmistrz.