×
Wyszukaj w serwisie
×

Przyjaciele Zippiego

W ramach obchodów jubileuszu 10 lat programu, w dniu 28 maja 2015 r. w Warszawie została zorganizowana pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolska Konferencja pt.:

„Wychowanie do przyszłości. Promocja zdrowia psychicznego w edukacji wczesnoszkolnej”.

W konferencji wzięło udział 80 osób. Wśród nich byli trenerzy i realizatorzy programu Przyjaciele Zippiego z całej Polski, przedstawiciele władz samorządowych i ośrodków pomocy społecznej. Naszą placówkę reprezentowały dyrektor Ewa Warchał i nauczycielki Aldona Bednarz oraz Ewa Surmińska. Świętowaniu Jubileuszu towarzyszyła wystawa prac dzieci, plakatów i figurek Zippiego – zdjęcia można obejrzeć w galerii.

Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne wydawnictwo pt. Wychowanie do przyszłości. 10 lat programu Przyjaciele Zippiego w Polsce, oraz specjalny Medal Pamiątkowy opracowany z okazji Jubileuszu.

Program Konferencji obejmował następujące wystąpienia:

 • Joanna Szymańska – krajowy ekspert ds. profilaktyki i wychowania, wieloletni pracownik CMPP-P i ORE wygłosiła wykład wprowadzający p.t.  Znaczenie promocji zdrowia psychicznego i wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego

w edukacji wczesnoszkolnej,

 • Dorota Janczak i Izabela Rudnicka  reprezentujące Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaprezentowały sposoby wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej, snując refleksję na temat tego,  jak sprawić by laptop i tablet nie zamknęły dziecka w przestrzeni wirtualnej,
 • Chris Bale – Dyrektor Fundacji Partnership for Children podzielił się ze słuchaczami doświadczeniami i sukcesami z wprowadzania programu Przyjaciele Zippiego na świecie,
 • Maria Skowrońska  - Prezes Stowarzyszenia Wychowanie dla Przyszłości w niezwykle ciekawy sposób omówiła temat: Dialog w wychowaniu – o znaczeniu współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami we wczesnych etapach edukacyjnych,
 • Elżbieta Nerwińska Krajowy Koordynator Programu Przyjaciele Zippiego, dokonała podsumowania 10 lat obecności programu w Polsce, wskazując na znaczenie i potrzebę rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych w edukacji wczesnoszkolnej, jako warunku zdrowia i wychowania do przyszłości.

„Przyjaciele Zippiego”

W naszym przedszkolu od wielu lat realizowany jest program „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Program jest również bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Za 10 lat  działań na rzecz promocji zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci oraz za współpracę przy upowszechnianiu międzynarodowego programu Przyjaciele Zippiego  nasze przedszkole otrzymało specjalne podziękowanie.

Aldona Bednarz

 

 

PDFIMG.pdf