×
Wyszukaj w serwisie
×

„Tajemniczy Ogród Zmysłów” - uroczyste podsumowanie projektu

16.06.2015r.w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Projektu pn. ,,BRZESKI PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ”  

W uroczystości uczestniczyli m.in. wicestarosta brzeski Jan Golonka, Marek Nowak - kierownik UM w Lewinie Brzeskim,  przedstawiciele Powiatu Brzeskiego: Robert Socha , Michał Siek – naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej, Renata Najwer – koordynator projektu,  Hanna  Franczak –wicedyrektor RCRE w Opolu, Elżbieta  Jurkowska- SORE naszego przedszkola oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie.

Celem Programu było:

  •   Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania szkoły/przedszkola z terenu powiatu brzeskiego. 
  •   Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli z terenu powiatu brzeskiego, które przystąpiły do Projektu,w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków z przeprowadzonej ewaluacji procesu doskonalenia .
  •   Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli w powiecie brzeskim poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.
  •   Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia w powiecie brzeskim.

Projekt trwał 2 lata, a  brały w nim udział 23 szkoły różnych typów oraz 4 przedszkola z terenu powiatu brzeskiego, w tym PP nr 1 i PP nr 2 z Lewina Brzeskiego, Gimnazjum z Lewina Brzeskiego i PSP ze Skorogoszczy.

        Przykładem pozytywnej zmiany poprzez udział nauczycieli PP nr 1 w Lewinie Brzeskim w w/w projekcie  jest m.in. samodzielne opracowanie  projektu „Tajemniczy Ogród Zmysłów” i wykonanie go w ogrodzie PP nr 1 w okresie  3 miesięcy ( III.-V.2015r.), bez udziału  środków budżetowych, z ogromnym wsparciem rodziców wychowanków Przedszkola, pracowników  placówki i ich rodzin oraz pozyskanych sponsorów.

         Tajemniczy ogród zmysłów to ścieżka edukacyjna, której głównym założeniem jest kształtowanie u dzieci zdolności wielozmysłowego odbierania bodźców zewnętrznych. Ścieżka jest dostosowana jest do możliwości fizyczno-motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt podzielony został na zakątki tematyczne-ścieżka bosych stóp, zakątek barw, smakowity zakątek, zakątek dotyku, zakątek dźwięku itp.) Każdy zakątek służy innemu doświadczeniu, pobudzaniu różnych zmysłów. Dzieci mają możliwość  patrzenia na otaczającą przyrodę,  słuchania jej, wąchania, dotykania, smakowania, a przy tym kształtowania prawidłowej postawy.

         W czasie uroczystości goście  mieli okazję zwiedzić Tajemniczy Ogród Zmysłów, obejrzeć wystawy zdjęć prac projektowych z PP nr 1 i PP nr 2 w Lewinie Brzeskim.

       Dodatkową  atrakcję przygotowały dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1, które witały gości  - ku  ich zaskoczeniu, w strojach krasnoludków oraz zaprezentowały  zgromadzonym swoje umiejętności taneczne .

Dyrekcja PP nr 1 serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania projektu i jego realizacji.