×
Wyszukaj w serwisie
×

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim udzieliła absolutorium Burmistrzowi

       Radni Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Arturowi Kotarze z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 19 czerwca, Burmistrz omówił najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w roku ubiegłym oraz przedstawił pełne sprawozdanie z realizacji budżetu.

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIII315/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  30 grudnia  2013 r. i został zrealizowany w sposób poprawny. Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej i Regionalną Izbę Obrachunkową.

            Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej. Absolutorium to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez Burmistrza a jednocześnie jest wyrazem rocznej oceny działalności Burmistrza w zakresie realizacji budżetu. Podejmując uchwałę udzielającą burmistrzowi absolutorium, radni stwierdzają, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z wysokością planów przy zachowaniu przepisów prawa  i celowości tych planów.

W czasie sesji Burmistrz Artur Kotara wręczył uroczyście sołtysom kończącym kadencje podziękowania za pracę. Podkreślił jednocześnie ważną rolę sołtysów, jako liderów społeczności lokalnej, realizujących działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, jednoczących swoje sołectwa, inspirujących i mobilizujących mieszkańców do działania.

WP_20150619_008.jpeg

Od lewej: Stanisław Piszczek (sołtys Przeczy), Waldemar Włodek (Przewodniczący Rady Miejskiej), Grażyna Michalska (sołtys Buszyc), Burmistrz Artur Kotara, Mieczysław Adaszyński (sołtys Łosiowa), Przemysław Ślęzak (radny Rady Miejskiej, który odbierał podziękowania w imieniu Leszka Fornala - sołtysa Kantorowic).