×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenie

 Klub Sportowy LZS „Olimpia” Lewin-Brzeski

49-340 Lewin Brzeski

ul. Powstańców Śląskich 51

OGŁOSZENIE

            Zarządy Klubu sportowego LZS „Olimpia” Lewin Brzeski i LZS „Pogoń” Łosiów zwołują na dzień 23 lipca 2015 roku o godz. 18,00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu klubu sportowego LZS” Olimpia” Lewin Brzeski przy ul. Powstańców Śl. 51

Porządek obrad:

1.      Otwarcie

2.      Przyjęcie regulaminu obrad

3.      Przyjęcie porządku obrad

4.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad

5.      Stwierdzenie kworum

6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7.      Podjecie Uchwały dot. połączenia klubów LZS „Olimpia” Lewin Brzeski z LZS „Pogoń” Łosiów o nazwie LZS „Olimpia-Pogoń” Lewin Brzeski-Łosiów

8.      Uchwalenie statutu

9.      Wybór Komisji Skrutacyjnej

10.    Przeprowadzenie wyborów do zarządu

11.     Przeprowadzenie wyborów do komisji rewizyjnej

12.    Ogłoszenie wyników wyborów

13.    Przerwa na ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej

14.    Podjęcie Uchwał

15.    Zakończenie obrad

Zapraszamy członków klubów i sympatyków

 

Za kluby sportowe:

Prezes Klubu Sportowego LZS  „Olimpia” Lewin Brzeski

                                                                                  Jacek Kieroński