×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  IX  sesję Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim na dzień 22 lipca 2015r.(środa) o godz. 14ºº, która odbędzie się w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek 26.

Materiały  będące tematem obrad sesji znajdują się na stronie: Sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018