×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  X  sesję Rady Miejskiej  w Lewinie   Brzeskim na dzień 03 sierpnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 11ºº, która odbędzie się  w sali  narad Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek 26.

 

DOCZawiadomienie.doc