×
Wyszukaj w serwisie
×

Badania ankietowe - Nowa LSR "Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej

W związku z przygotowaniem  Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2016-2022 dla obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” rozpoczęto przeprowadzanie badań ankietowych.

Badania skierowane są do mieszkańców, przedsiębiorców oraz rad sołecki z obszaru.

Ankiety można wypełnić odwiedzając stronę internetową Stowarzyszenia: www.wieshistoryczna.pl (klikając odpowiednio w link dla wybranej grupy respondentów) lub pobierając z Zakładki Ankiety i formularze w celu wypełnienia, a następnie przesłania do Biura drogą pocztową.

Termin wypełniania ankiet upływa 31 sierpnia 2015 roku.

Poniżej link  do strony  Stowarzyszenia, gdzie została umieszczone ankieta:

http://wieshistoryczna.pl/strona/ankiety-lsr-na-lata-2016-2022/2194