×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie na spotkanie

Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „Opolszczyzna" działająca na terenie Gmin: Turawa, Lewin Brzeski, Murów, Pokój, Świerczów, Popielów, Niemodlin, Tułowice, Ozimek, Łubniany i Zębowice serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące tworzenia rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru objętego działaniem naszego stowarzyszenia, które odbędzie się 2 września 2015 roku o godz. 14:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (Rynek 26).

Spotkanie poświęcone będzie analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla obszaru działania LGR „Opolszczyzna", a także analizie propozycji celów przyszłej strategii.

Czekamy na osoby, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą na temat występujących na terenie Gminy problemów, potrzeb, możliwości ewentualnej poprawy sytuacji oraz mają pomysły na rozwój obszaru objętego działaniem LGR „Opolszczyzna". Pragniemy podkreślić, że bez zaangażowania mieszkańców Gminy w proces budowania strategii, osiągniecie założonych w powstającym dokumencie celów rozwojowych może okazać się w przyszłości niemożliwe.