×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie nowych statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY

DO KONSULTACJI,


KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ PROJEKTY NOWYCH STATUTÓW

WSZYSTKICH SOŁECTW GMINY LEWIN BRZESKI.

 

Statuty są dostępne u Sołtysów, w Urzędzie Miejskim (adres Urząd

Miejski Wydział Organizacyjny ul. Rynek 1 49-340 Lewin Brzeski pokój

nr 15) oraz na stronie internetowej Urzędu bip.lewin-brzeski.pl w

zakładce „Jednostki pomocnicze” – „Projekty Statutów Sołectw” 

Bezprośredni link: Projekty Statutów Sołectw


Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na zebraniach wiejskich organizowanych w sołectwach a także osobiście lub składać pisemnie do :


 Komisji Statutowej Rady Miejskiej (adres j.w.),

Sołtysów, Rad Sołeckich w sołectwach

lub
 pocztą elektroniczną na adres:

w terminie do dnia 30 września 2015 r.

 

                                                                                        Burmistrz

                                                                                      Artur Kotara