×
Wyszukaj w serwisie
×

Gminne Święto Plonów w Sarnach Małych

W niedzielę 6 września 2015 roku w Sarnach Małych odbyły się Dożynki Gminne. Istotą corocznych dożynek jest dziękczynienie za plony, radość z owoców ziemi i pracy rąk ludzkich oraz szacunek dla tradycji i chleba. Plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Sarny Małe stał się miejscem, w którym mieszkańcy oraz licznie zaproszeni goście tłumnie zgromadzili się, aby wspólnie celebrować zakończenie żniw.

Gospodarzem imprezy był Burmistrz Lewina Brzeskiego oraz sołectwo Sarny Małe. Oprawę muzyczną zapewnił Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim.

Pogoda nie była w tym roku łaskawa dla uczestników dożynek. Mimo wszystko, deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie. Organizatorzy zadbali o ciekawy przebieg wydarzenia. Nie zabrakło występów scenicznych, konkursów i atrakcji dla najmłodszych.

Uroczystego otwarcia Gminnego Święta Plonów dokonała sołtys Stefania Marchwińska, która powitała wszystkich zgromadzonych. Wspomniała ona o tradycji związanej ze świętem plonów oraz podziękowała rolnikom za trud ich pracy.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: wicemarszałek Grzegorz Sawicki, przedstawiciel starostwa brzeskiego, radni Rady Miejskiej i radni powiatowi, sołtysi oraz przedstawiciele instytucji z terenu gminy.

Mieszkańcy i zaproszeni goście byli świadkami ceremonii przekazania starostom dożynek. Honory starostów pełnili Pani Weronika Niemczyk oraz Pan Dariusz Siwuchin, którzy symboliczny bochen chleba wręczyli gospodarzowi wydarzenia burmistrzowi Arturowi Kotarze.

Tradycyjne święto plonów było okazją do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim, okazją do wyrażenia wdzięczności dla ciężkiej pracy rolników, którzy kończą tegoroczne zbiory. W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz podziękował rolnikom za trud, który co roku wkładają w pracę na roli, a następnie dzielił chleb dożynkowy wśród Mieszkańców.

O godzinie 14.00, na placu przy świetlicy wiejskiej w Sarnach Małych rozpoczęła się Msza św. z podziękowaniem za plony. Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Dudojć – proboszcz parafii w Lewinie Brzeskim, wraz z ks. wikariuszem, Tomaszem Backerem i ks. Tomaszem Struzikiem – proboszczem parafii w Skorogoszczy. Wygłoszone do wszystkich zgromadzonych wyrażało głęboką troskę, zarówno o sprawy doczesne jak i duchowe współczesnej wsi.

Nie można oczywiście nie wspomnieć o pięknym śpiewie chóru „Canto Unitis” z Lewina Brzeskiego. Nie po raz pierwszy ten wspaniały chór uświetnił swoim śpiewem uroczystości odbywające sie na terenie naszej Gminy.

Po uroczystej mszy przyszedł czas na galę dożynkową i rozstrzygnięcie konkursów.

Obchody święta dożynek są połączone z dwoma konkursami: „Korony dożynkowe, wieńce i prace plastyczne” oraz „Najpiękniejsza zagroda dożynkowa”. W tym roku w konkursie na „Koronę dożynkową, wieńce i prace plastyczne” wzięło udział 12 sołectw z terenu naszej gminy. Prace oraz zagrody oceniane były przez komisję konkursową, która zwracała dużą uwagę na wykonanie, wygląd oraz sposób ich prezentacji.

Po dokonaniu ocen wszystkich koron dożynkowych, wieńców i plac plastycznych uhonorowano 4 sołectwa. Tegorocznym laureatem została korona sołectwa Sarny Małe (gospodarza dożynek), drugie miejsce zdobyło sołectwo Nowa Wieś Mała, a trzecie sołectwo Chróścina. Wyróżnienie otrzymało sołectwo Łosiów.

Zwycięzcami konkursu „Najpiękniejsza zagroda” zostali Państwo Lichtańscy, drugie miejsce zajęli Państwo Mikitów, a trzecie miejsce Państwo Sapeta. Wyróżnienie otrzymała zagroda Państwa Siwuchin.

Śladem lat ubiegłych, podczas tegorocznych dożynek, ogłoszono również wyniki konkursu „Piękna Wieś Lewińska 2015” w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepszy Projekt”. Z pośród 20 sołectw Gminy Lewin Brzeski udział w konkursie wzięło 12 wsi.

Komisja konkursowa za „Najpiękniejszą” uznała wieś Sarny Małe, drugie miejsce przypadło wsi Chróścina, a trzecie zajęła wieś Strzelniki. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała wieś Łosiów. Ponadto, dyplomy za udział w konkursie otrzymały sołectwa: Jasiona, Kantorowice, Oldrzyszowice, Ptakowice i Wronów.

W kategorii „Najlepszy projekt” pierwsze miejsce zajęła wieś Strzelniki za projekt pn.: „Odtworzenie historycznej alei kasztanowców”, dwa wyróżnienia otrzymały sołectwa Przecza za projekt „Plac zabaw na Raskach” i Stroszowice za projekt pn „Plac rycerza z piaskownicy – renowacja i odtworzenie”.

Gmina Lewin Brzeski wraz ze sponsorem, tj.: Bankiem Spółdzielczym Grodków – Łosiów, Polskim Stronnictwem Ludowym i Izbą Rolniczą w Opolu zapewniła nagrody finansowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Święto plonów nie mogło się obyć bez dobrej oprawy muzycznej. Dlatego też tegoroczne dożynki uświetnił występ lokalnego zespołu „Sarenki” z Saren Małych, KRISa a także znanego z występów w „Mam Talent” artysty Alexandra Martineza. Na scenie zaprezentowała się również kapela podwórkowa Lewiniacy. Podsumowaniem imprezy była zabawa dożynkowa, prowadzona przez Dj. Egona, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom a także wszystkim osobom, które znacząco przyczyniły się do tego, aby ta uroczystość była wspaniałym wydarzeniem.