×
Wyszukaj w serwisie
×

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015

Zapraszam do kolejnej, wspólnej edukacji i działań dla zachowania i poprawy stanu środowiska. We wrześniu odbędzie się ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2015” pod nazwą Wyprawa- Poprawa.

Serdecznie zachęcam dzieci, młodzież oraz wszystkich tym, którym zależy na ochronie środowiska do wzięcia udziału w tegorocznej akcji proekologicznej.

            W załączeniu przekazuję kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), która stanowić będzie zgłoszenie Państwa do uczestnictwa w akcji „Sprzątania Świata – Polska 2015”. Proszę o jej wypełnienie i przesłanie do tut. Urzędu Miejskiego  (odpowiadając na e-mail: ; listownie bądź pod nr faxu 77 424 66 38). Na podstawie zgłoszenia Gmina zakupi worki i rękawiczki, będzie je można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. 14.

Po zakończonej akcji proszę o podanie informacji o ilości worków z zebranymi odpadami ze Sprzątania Świata i miejscu ich złożenia (załącznik nr 2 – sprawozdanie z przeprowadzonej akcji Sprzątania Świata). Na tej podstawie Gmina zleci wywóz odpadów. Informacje można zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Osoba do kontaktu: Kamila Lubczyńska, tel. 77 424 66 39, email:

DOCsprawozdanie z akcji Sprzątanie Świata 2015.doc (45,50KB)
DOCkarta_zgłoszenia_Sprzątanie_Świata_2015.doc (25,00KB)