×
Wyszukaj w serwisie
×

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015

  W dniu 12 września 2015r. w Skorogoszczy odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Właśnie w tym roku obchodzono tu wojewódzką inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa. 
  Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. Głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie opolskim to wydarzenie o wieloletniej tradycji, zapoczątkowane w 2008 r. w Byczynie. 
  Hasło tegorocznej, 23. już edycji to „Dziedzictwo utracone”. Dziedzictwo  można interpretować jako istotną część życia i działalności każdego człowieka, jako  spadek  pozostawiony  dla  potomnych, który  jest  niezmiernie  ważnym  elementem  kultury i powinien być stale pielęgnowany. Dorobek naszych przodków jest podstawą naszego współczesnego życia. Wiedza przekazywana przez naszych przodków jest bezcenna, ponieważ zawiera w sobie doświadczenie gromadzone przez dziesiątki, a nawet setki lat. Świat w jakim żyjemy został ukształtowany dzięki odkryciom naszych przodków. To im zawdzięczamy im niemal wszystkie osiągnięcia obecnej cywilizacji. 
  W  sobotnie popołudnie 12 września w zespole parkowo - pałacowym w Skorogoszczy przygotowano wiele atrakcji. 
Uroczystość rozpoczął gospodarz EDD i włodarz gminy – Burmistrz Artur  Kotara , który w swoim przemówieniu podkreślał wysokie wartości kulturalne i historyczne Skorogoszczy, jak również wskazał na ważny przekaz zachowania dziedzictwa naszych przodków, cytując marszałka Józefa Piłsudskiego,  który powiedział, że „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
  Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, który objął patronat nad uroczystością podkreślał historię osób, które osiedliły się na tych ziemiach po drugiej wojnie światowej. Wskazywał on, że dla tych osób ważnym okresem było zakończenie etapu tymczasowości i poczucie przynależności do tego regionu. Zaznaczał również ważność dziedzictwa narodowego dla każdego obywatela.
 Głos zabrał również Grzegorz Sawicki, członek Zarządu Województwa, który uczestniczył w tej uroczystości, przypomniał historię Skorogoszczy, dawnego miasta , która niegdyś posiadała prawa miejskie, wspomniał historię pałacu, zbudowanego początkiem XX wiek który uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej i został rozebrany w latach 50.tych. Zachęcał on także wszystkich zebranych, by czynnie celebrowali tegoroczne dni dziedzictwa i odwiedzali ciekawe miejsca na Opolszczyźnie. 
 Na tegorocznych Europejskich Dniach Dziedzictwa udział wzięli przedstawiciele instytucji samorządowych z całego województwa opolskiego. Wśród nich byli m.in.: Artur  Kotara  - burmistrz Lewina Brzeskiego, Dariusz Struski – zastępca burmistrza Lewina Brzeskiego  Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski, Grzegorz Sawicki – członek zarządu województwa opolskiego, Herbert Czaja -  Dyrektor Izby Rolniczej w Opolu, Herbert Kołodziej – radny sejmiku wojewódzkiego, Maciej Stefański – starosta powiatu brzeskiego, Bartosz Kostrzewa – zastępca burmistrza Brzegu, Stanisław Kowalczyk - przewodniczący rady powiatu, Wojciech Komarzyński, radny Rady Miejskiej w Brzegu, Iwona Solisz - Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków a także przedstawicielka NID w Opolu a także przedstawiciele instytucji samorządowych z terenu gminy i województwa opolskiego.
 W czasie imprezy miała miejsce promocja publikacji pt „Skorogoszcz na widokówce”, przygotowanej przy współpracy Krzysztofa Nazimka, Dariusza Zięby i Tomasza Rusnaka, a wydanej dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, brzeskiego Starostwa Powiatowego oraz Towarzystwa Rozwoju Lokalnego "Zielony Most. Prezentacji i odczytu fragmentów publikacji dokonał jeden z autorów – p. Dariusz Zięba, który również podkreślił wysoką wartość historyczną Skorogoszczy.
 Aby nawiązać do tegorocznego hasła EDD odbyły się występy szkół i przedszkola o tematyce podkreślającej znaczenie dzieł naszych praojców, a o godzinie 17.00 odbyła się wspaniała inscenizacja plenerowa - Wesele Żydowskie, która była rekonstrukcją dawnego dziedzictwa żydowskiego, również obecnego na tych terenach. Inscenizację wykonał zespół muzyki i tańca żydowskiego „KLEZMER” z Cieszyna.
Pod hasłem „Poznaj swoją świątynię” do zwiedzania udostępniono kościół parafialny pw. św. Jakuba Ap.  w Skorogoszczy a zainteresowanych oprowadzał miejscowy proboszcz ks. proboszcz Tomasz Struzik. 
  Ciekawa pozycją w programie była możliwość przejażdżki bryczką po Skorogoszczy z udziałem przewodnika opowiadającego o ciekawych miejscach tego dawnego miasteczka. 
  Można było się udać w podróż szlakiem ginących zawodów. W ramach tego prezentowano zawody garncarza, prząśnika, rzeźbiarza/snycerza. Zawody te od zarania dziejów były potrzebne każdemu człowiekowi. Uczestnicy EDD mogli osobiście wypróbować działania narzędzi z dawnych czasów. Można było ulepić garnek z gliny, wyrzeźbić coś w drewnie, czy tez spróbować utkać nić. Stoiska te cieszyły się duża popularnością.
  Podczas całej imprezy udostępniono do zwiedzania wystawę poplenerową artystów plastyków pn. „Uroki mojej gminy”, która jest pokłosiem kilkuletniej pracy twórczej plastyków, utrwalających na obrazach niepowtarzalne piękno i urodę gminy, jej wielokulturową historię i tradycję, a także walory przyrodniczo-turystyczne.
  Dla dzieci zorganizowano program pod hasłem „Rodzina to My”. Kolorowe pluszaki do dźwięków muzyki bawiły najmłodszych uczestników uroczystości.
  Późnym popołudniem rozpoczęła się Biesiada Kresowa. Na scenie wystąpiła Kapela Podwórkowa LEWINIACY  i  Małgorzata Kulińska, artystka z Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. 
  Uczestnicy biesiadowali wspólnie do późnych godzin wieczornych a zabawę taneczna poprowadził DJ Egon.
  Organizatorami wydarzenia byli: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Miejsko-Gminny  Dom Kultury w Lewinie Brzeskim, TRL “Zielony Most” w Skorogoszczy, Sołectwo Skorogoszcz oraz Biblioteka Publiczna w Skorogoszczy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tej wspaniałej uroczystości.
  Tegoroczna Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.