×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XI  sesję Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim na dzień  29 września  2015r.(wtorek) o godz. 14ºº, która odbędzie się  w sali  Gimnazjum  w Lewinie Brzeskim  ul. Zamkowa 3.

Materiały  będące tematem obrad sesji znajdują się na stronie: Sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018