×
Wyszukaj w serwisie
×

Zasady zbierania odpadów do pojemnika w kolorze brązowym przeznaczonego na odpady biodegradowalne (bioodpady):

Przypominamy:

zasady zbierania odpadów do pojemnika w kolorze brązowym
przeznaczonego na odpady biodegradowalne (bioodpady):

 1. Pojemnik na bioodpady jest przeznaczony wyłącznie na ulegające biodegradacji odpady kuchenne i spożywcze oraz odpady z terenów zieleni.
 2. Do pojemnika na bioodpady można wrzucać przede wszystkim odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych tj.: odpadki kuchenne, obierki z jarzyn, owoców, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego, skorupki jajek.organiczne, a także odpady ogrodowe tj.: liście, trawę, zwiędłe rośliny, drobne gałązki.
 3. Do pojemnika na bioodpady nie mogą trafiać zabrudzone nimi opakowania!
 4. Do pojemnika na bioodpady należy pamiętać, aby nie wrzucać: surowego mięsa,  zepsutej żywności, padliny, drewna poremontowego, kości, pieluch jednorazowych, kartonów po mleku, soku, odchodów zwierzęcych, niedopałków z papierosów, trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt, piasku i sorbentu dla kotów.
 5. Do pojemnika na bioodpady nie zaleca się wlewania płynów – soków owocowych, mleka, jogurtów, olejów, zup. Odpady spożywcze powinny mieć w miarę gęstą konsystencję.
 6. Należy pamiętać, aby do pojemnika na bioodpady nie wrzucać opakowań (foliowych worków – toreb) w których zostały one do nich przyniesione, a nie zostały do tego przystosowane. Spowodowane jest to faktem, iż zwykłe woreczki foliowe nie nadają się do kompostowania i pracownicy obsługujący kompostownie będą zmuszeni do ręcznego rozrywania każdego worka wrzuconego do pojemnika na bioodpady.
 7. Należy pamiętać, aby nie mieszać  bioodpadów z innymi odpadami. Domieszka nawet niewielkiej ilości plastikowych opakowań, folii, szkła, puszek aluminiowych i metalowych, opakowań wielomateriałowych, baterii, dużych kawałków drewna, magazynów i gazet, powlekanego papieru, dyskwalifikuje bioodpad i nie nadaje się on do kompostowania.
 8. Jeśli masz jakieś wątpliwości, czy odpad jest biodegradowalny czy nie – nie wrzucaj! 

 

 

Odpady biodegradowalne zgromadzone w pojemnikach brązowych są odbierane z następującą częstotliwością:

1.w zabudowie jednorodzinnej

 • od 01.04 do 31.10 dwa razy w m-cu
 • od 01.11 do 30.03 jeden raz w m-cu

2.w zabudowie wielorodzinnej

 • od 01.04 do 30.10 raz w tygodniu
 • od 01.11 do 30.03 jeden raz w m-cu

Mieszkańcy terenu miasta i gminy Lewin Brzeski na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc mogą również odpady biodegradowalne, w tym zielone, które nie zmieściły się do kompostowników lub brązowych pojemników, przekazać nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, który mieści się  w Lewinie Brzeskim przy ulicy Fabrycznej i jest otwarty we wtorki i czwartki w godz. od 13.00 do 17.00.

 

P A M I Ę T A J

Osoby, które zadeklarowały w swoich deklaracjach segregowanie odpadów, mają obowiązek segregować odpady w następujący sposób:

 • w pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym należy zbierać szkło,
 • w pojemnikach oznaczonych kolorem żółtym należy zbierać tworzywa sztuczne, papier, tekturę, i puszki aluminiowe,
 • w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym należy zbierać odpady ulegające biodegradacji (zaleca się selektywne zbieranie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości poprzez ich kompostowanie; osoby, które wykorzystują odpady zielone powstające na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez kompostowanie, nie mają obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w pojemniku),
 • w pojemnikach oznaczonych kolorem czarnym należy zbierać pozostałości odpadów po segregacji.