×
Wyszukaj w serwisie
×

NOWA „SALA PRZYRODY TAURON Ekoenergia” W ŁOSIOWIE

image001.gif

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie została laureatem V edycji  konkursu „Sala Przyrody TAURON Ekoenergia”. Otrzymała honorowy tytuł „Szkoły Naturalnie Najlepszej” i  nagrodę pieniężną w wysokości 40 tysięcy zł na remont i wyposażenie sali dydaktycznej do nauki przyrody.  30 września br., odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej sali.

Szkoła odniosła sukces, ma nową salę, która  przeszła gruntowny remont. Wyposażono ją w nowoczesne sprzęty  i pomoce dydaktyczne. Jest to teraz klasa, w której uczniowie będą uczyć się na miarę XXI wieku.  A wszystko dzięki spółce TAURON Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze i jej autorskiej akcji społecznej „Sala Przyrody TAURON Ekoenergia”. W roku bieżącym zadaniem uczestników było przygotowanie  projektu kalendarza ściennego. Zwycięstwo było możliwe dzięki zaangażowaniu całej szkoły. Dzieci pracowały pod kierunkiem koordynatora pani Anny Jelenkowskiej i pani Teresy Rączki.

Z okazji otwarcia „Sali Przyrody TAURON Ekoenergia” progi naszej placówki zaszczycili liczni goście: pani Monika Meinhart – Burzyńska  - Szef Biura Komunikacji i Marketingu TAURON Ekoenergia,  pan Dariusz Struski- Wiceburmistrz Lewina Brzeskiego, pani Małgorzata  Smolińska – sołtys Łosiowa, dyrektorzy szkół podstawowych:  pani Hanna Grubiak i pan Zdzisław Biernacki, pani Jadwiga Fornal – dyrektor Gimnazjum w Łosiowie, ksiądz proboszcz Leszek Włodarczyk, Dorota Jasiczek – kierownik Banku Spółdzielczego,  pani Irena Rutkowska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele OODR: pan Dariusz Sitko - Zastępca Dyrektora, pani Patrycja Borkowska – główny specjalista ds. integracji dzieci i młodzieży wiejskiej i pani Joanna Palij – główny specjalista ds. ogrodnictwa.

Podczas uroczystości  dyrektor szkoły pani  Beata Hargot i uczniowie  podziękowali  spółce TAURON Ekoenergia. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli autorom zwycięskiej pracy wyróżnienia  i ufundowane nagrody. Uczniowie przedstawili drogę do sukcesu  i program artystyczny.

Wejście do „Sali Przyrody TAURON Ekoenergia” nastąpiło po symbolicznym przecięciu wstęgi, którego dokonali: pani Monika Meinhart-Burzyńska, pan  Dariusz Struski  oraz uczennica klasy 2 – Hanna Mokrzan. Ksiądz proboszcz poświęcił nową pracownię.
W nowoczesnej sali uczniowie prezentowali  zebranym doświadczenia oraz  zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Goście zgodnie  gratulowali zwycięstwa, pomysłowości i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Zachwyceni  byli przygotowaną przez panią Teresę Gabruk inscenizacją
i wystrojem szkoły, nad którym czuwała pani Anna Piekoszewska.

Nagroda jest dowodem na to, że warto podejmować wyzwania. Dla uczniów było to szczególne wyróżnienie za ich wielkie poświęcenie i zaangażowanie w działania, jakie od lat prowadzą na  rzecz ekologii.

„Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa dlatego, DZIĘKUJEMY zawiera wszystko, co chcemy wyrazić”.

Anna Jelenkowska