×
Wyszukaj w serwisie
×

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

życzenia DEN.jpeg

„Szczęście i przyjaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażliwi, łagodni i delikatni w słowach i wzajemnych kontaktach.”

 

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Lewin Brzeski, wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy składam serdeczne życzenia. 

W tym szczególnym dla każdego pracownika oświaty dniu, pragnę wszystkim podziękować za zaangażowanie  i codzienny wysiłek w podejmowanych działaniach na rzecz sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Powodem wszelkich działań realizowanych w szkołach i przedszkolach jest zawsze dziecko. To właśnie dzieciom poświęcacie Państwo swój czas i swoje umiejętności, to nad nimi pochylacie się każdego dnia dbając o rozwijanie ich zainteresowań i talentów.

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty – nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. To Państwo razem, jako jeden zespół, tworzycie szkołę, to dzięki Waszemu zaangażowaniu i codziennej mozolnej pracy, nasze placówki są dobrymi szkołami i przedszkolami, do których dzieci chętnie uczęszczają i które rodzice obdarzają pełnym zaufaniem.

Z okazji Waszego święta życzę wszystkim pracownikom oświaty samych dobrych dni w życiu osobistym, wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                  Artur Kotara

Lewin Brzeski, 14 października 2015 r.