×
Wyszukaj w serwisie
×

Tradycją już jest w naszej gminie…

Tradycją już jest w naszej gminie, że z okazji święta pracowników oświaty, burmistrz zaprasza dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli na uroczyste spotkanie, na którym wręcza Nagrody Burmistrza dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych w swoją pracę dyrektorów. „Wyróżnianie dyrektorów jest dla mnie zawsze bardzo trudne – mówi Burmistrz Pan Artur  Kotara – gdyż wysoko oceniam pracę wszystkich pełniących funkcje kierownicze w naszych placówkach oświatowych. Przy czym każde przedszkole i każda szkoła są inne, różnią się konkretnymi warunkami pracy, pracują w różnych środowiskach,  sprawują opiekę nad różnymi dziećmi. Ta właśnie różnorodność wymaga z mojej strony dużej uwagi i uwzględniania specyfiki każdej szkoły czy przedszkola, przy ocenie i wyłanianiu do nagrody konkretnego dyrektora.  Jednakże bliska współpraca z każdym dyrektorem, znajomość ich codziennej pracy, często wspólne rozwiązywanie konkretnych problemów i potrzeb placówek pozwala mi, o czym jestem przekonany, wyłaniać do nagród tych najlepszych”.

Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 13 października. Nagrody Burmistrza otrzymały:

  • Pani Zuzanna Gwarys – Dyrektor Gimnazjum w Lewinie Brzeskim,
  • Pani Hanna Grubiak – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy,
  • Pani Ewa Jarosz – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy.

Nagrodę Burmistrza otrzymała także Pani Teresa Posyniak, Kierownik Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Lewinie Brzeskim.

Ponadto Burmistrz, na wnioski dyrektorów szkół, nagrodził nauczycieli:

  • Panią Jolantę Mazur z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim,
  • Panią Danutę Laszuk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim,
  • Panią Annę Jelonkowską z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie,
  • Panią Teresę Gabruk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie.

Należy też podkreślić, że na wnioski Burmistrza, Pana Artura  Kotary , skierowane do Opolskiego Kuratora Oświaty, Nagrody Kuratora otrzymało dwoje dyrektorów z naszej gminy – Pani Beata Hargot, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie i Pan Zdzisław Biernacki, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników spotkania było ufundowanie dla nauczycieli Gimnazjum w Lewinie Brzeskim nagrody specjalnej. Jak powiedział Burmistrz – „Postanowiłem ufundować nagrodę dla szkoły, dla wszystkich nauczycieli, którzy potrafią swoją pracą i zaangażowaniem bardzo dobrze przygotować uczniów do dalszego, bardzo ważnego etapu ich edukacji, do podjęcia nauki w wybranej, często wymarzonej szkole średniej. Tą wyróżnioną przeze mnie szkołą jest Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, którego uczniowie od wielu już lat uzyskują bardzo wysokie wyniki na egzaminach kończących naukę w gimnazjum, co pozwala im wybrać do dalszej nauki dowolną szkołę średnią. Uważam, że uczniom tym i ich rodzicom taka szkoła daje to co na starcie w ich dalszej edukacji jest najważniejsze – wiedzę i poczucie swojej wartości, poczucie, że mimo iż pochodzą z niedużego miasta, to bez żadnych problemów mogą z powodzeniem konkurować ze swoimi kolegami z dużych miast takich jak Brzeg czy Opole.”

Na spotkaniu Burmistrz przekazał również na ręce dyrektorów życzenia dla wszystkich pracowników oświaty z naszej gminy.