×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie na konsultacje społeczne

W ramach projektu „Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji”, serdecznie zapraszamy przedstawicieli Gminy Lewin Brzeski na konsultację społeczną, która odbędzie się 22.10.2015 r., w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, w godzinach 10:00 – 13:00.

Chcielibyśmy umożliwić Państwu zabranie głosu, wymianę doświadczeń oraz formalne zgłoszenie własnych postulatów wprowadzenia zmian do prowadzonej polityki na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz zaplanować strategię polityk, które będą stanowiły rozwiązanie dla zidentyfikowanych wcześniej problemów. Podczas konsultacji omówimy również treść Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji” ma na celu wzmacnianie wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, przede wszystkim w obszarach dostępności, edukacji włączającej oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 Działania przewidziane w projekcie przyczynić się mają do zainicjowania na poziomie lokalnym kształtowania skutecznych polityk publicznych i strategii na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz zidentyfikowania problemów wdrożeniowych Konwencji ONZ. Skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej informacji: http://www.aktywizacja.org.pl/