×
Wyszukaj w serwisie
×

Obchody 70 rocznicy przybycia osadników - Łosiów 2015

Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji  i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu.” Treść zawarta w słowach  Jerzego Waldorffa może być kierunkowskazem dla nas, na których spoczywa obowiązek przekazu ponadczasowych wartości dla dalszych pokoleń.

W niedzielę 18 października 2015 r. w Łosiowie odbyły się kolejne, III Łosiowskie Spotkania Kresowe, w tym roku połączone z obchodami siedemdziesiątej rocznicy przybycia do Łosiowa osadników z Kresów Wschodnich II RP. O randze tej imprezy, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic przy współudziale Biblioteki Publicznej w Łosiowie i Wiejskiego Domu Kultury w Łosiowie, świadczy liczna obecność uczestniczących w niej gości i  mieszkańców. Największą część stanowili ludzie związani z historią  wsi, w tym, coraz to mniejsza, grupa mieszkańców Łosiowa urodzonych na Kresach, na Wołyniu w powiecie krzemienieckim. Wśród zaproszonych gości: Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wiceburmistrz Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Radny Łosiowa  Mieczysław Adaszyński, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim Anna Trusiewicz, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie Beata Hargot, Dyrektor Gimnazjum w Łosiowie Jadwiga Fornal oraz Sołtys Łosiowa Małgorzata Wieczorek-Smolińska. Na wstępie został odczytany krótki zarys najnowszej historii wsi na tle dziejów jej mieszkańców, po czym z wiązanką pieśni patriotycznych wystąpił chór Canto Unitis z Lewina Brzeskiego pod kierunkiem Przemysława Ślęzaka. Przez cały czas trwania programu obchodów przybyli na uroczystość mogli oglądać, związaną tematycznie wystawę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu „Z kresowego albumu”.

Gościem specjalnym tej niedzielnej uroczystości był Ksiądz Tadeusz Isakowicz- Zalewski, który przyjechał na spotkanie autorskie do Łosiowa na zaproszenie tutejszej biblioteki. Temat jego wystąpienia „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary” to temat bardzo bliski łosiowskim Kresowiakom. Wielu z nich zna zagadnienie z przeżyć osobistych, ze wspomnień członków rodziny, znajomych i bliskich. Ksiądz Isakowicz – Zalewski to postać niezwykła: poeta, literat, publicysta, oraz aktywny działacz na rzecz niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los, bezdomnych, prezes Fundacji Brata Alberta. To przede wszystkim aktywista upominający się w imieniu rodzin kresowych o pamięć i szacunek dla pomordowanych przez UPA, o uznanie ich męczeństwa, oraz o zatwierdzenie ustawą faktu ludobójstwa narodu polskiego na Kresach w latach 1943-1945. Podczas spotkania w Łosiowie były pytania zadawane ze skłonnością do zwierzeń, ze łzami w oczach. Uczestnicy chętnie nabywali przywiezione przez gościa książki i ustawiali się w kolejce po autograf i dedykację autora.

Po spotkaniu autorskim rozpoczęła się część rozrywkowa. Poważna atmosfera rozwiana została doszczętnie przez wesoły, kresowy repertuar zespołu „Bożenki” z Lubszy. Dwie energiczne, tryskające humorem panie i akompaniujący im „Janek od Bożenek” czyli pan Jan Sowa, zabawiali łosiowską publiczność i za to otrzymywali gromkie brawa. Tuż przed występem zespołu „Łosiowianie”, który zakończył część artystyczną, Rada Sołecka w Łosiowie, w imieniu mieszkańców, wyróżniła pana Mieczysława Adaszyńskiego za dwudziestopięcioletnią pracę społeczną na rzecz wsi, za efektywną współpracę z łosiowskimi organizacjami społecznymi. Wyróżnionemu wręczono kwiaty i upominek od aktywistów łosiowskich wraz z życzeniami dalszej, owocnej współpracy. Na zakończenie uczestnicy imprezy zostali zaproszenie na poczęstunek przygotowany przez łosiowskie Koło Gospodyń Wiejskich.

Organizatorzy wraz ze środowiskiem Kresowian gorąco dziękują za wsparcie finansowe lokalnym instytucjom i przedsiębiorcom:

BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU GRODKÓW- ŁOSIÓW

Marianowi Olejnikowi, Stanisławowi Krawcowi - FIRMA AGROPOL ŁOSIÓW

Maciejowi Majchrowskiemu - ZAKŁAD ROLNO-USŁUGOWY JANÓW                                                                   

                                                                                         Ludwika Chojnacka