×
Wyszukaj w serwisie
×

Jubileusz lewińskiej podstawówki

     W bieżącym roku szkolnym mija 70 lat od momentu, kiedy Publiczna Szkoła Podstawowa im M. Kopernika w Lewinie Brzeskim rozpoczęła swoją działalność.

Z tej okazji Rada Pedagogiczna zaplanowała szereg imprez i wydarzeń, które przeprowadzone zostaną w trakcie całego roku, a które upamiętnić i uświetnić mają tę doniosłą rocznicę.

W obchody zaangażowana została cała społeczność szkolna – obecni uczniowie, nauczyciele, rodzice, ale również dawni pedagodzy i absolwenci placówki.

Już od pewnego czasu dawni uczniowie, rozsiani po całym kraju i poza jego granicami, przysyłają do Lewina, do swojej szkoły, kartki z pozdrowieniami i życzeniami.

Z tych widokówek zostanie wykonana wystawa, która będzie zaprezentowana całej społeczności miasta.

Mieszkańcy Lewina Brzeskiego będą mieli również możliwość obejrzenia wystawy zdjęć dokumentujących historię szkoły.

Zdjęcia prezentowane będą w witrynach lewińskich sklepów.

Kulminacja obchodów zaplanowana została na Dzień Patrona, który obchodzony jest w lutym. Odbędzie się wówczas uroczysty apel z udziałem licznie zaproszonych gości. Podczas uroczystości zaprezentują się uczniowie, ale również obecni i dawni nauczyciele. Całość uświetni występ chóru lewińskiego, w którym śpiewa liczna grupa nauczycieli pod dyrekcją absolwenta szkoły.

     W dniach 26 – 30 października w szkole odbyły się spotkania uczniów klas piątych i szóstych z dawnymi nauczycielami i jednym z pierwszych uczniów szkoły z najwcześniejszych lat jej działalności.

Cykl spotkań pod wspólnym hasłem „I ja tu byłem…fragment życia zostawiłem…”zaplanowany i przeprowadzony został w ramach międzyprzedmiotowego projektu ściśle związanego z obchodami rocznicy.

Zaproszonymi gośćmi byli wieloletnia nauczycielka matematyki i nauczania początkowego, jednocześnie absolwentka szkoły p. Anna Mihułka, kierowniczka i opiekun dzieci w świetlicy p. Barbara Kandefer - Dybowska, wieloletnia nauczycielka matematyki p. Maria Piecuch oraz p. Ryszard Sobolewski, który po wojnie przyjechał do Lewina i był jednym z pierwszych uczniów.

Podczas spotkań przeprowadzonych, w formie wywiadów i konferencji prasowych, na lekcjach języka polskiego, dzieci zdobyły ogromną ilość informacji dotyczących ich szkoły.

Dowiedziały się na przykład tego, że dawniej każda klasa miała obok szkoły swój kawałek ziemi w postaci małej działki, gdzie na grządkach samodzielnie uprawiano różne warzywa i jarzyny, które później wykorzystywane były podczas lekcji gotowania.

W szkole nie było takich udogodnień jak ubikacje czy bieżąca woda. Sanitariaty znajdowały się na zewnątrz, a na podwórku do strony dzisiejszej ulicy Moniuszki, blisko budynku szkolnego, znajdowała się studnia (podobna do tej, która stoi do dziś przy dworcu PKP).

W szkole nie było też sali gimnastycznej, dzieci ćwiczyły na korytarzach lub na podwórku.

Uczniowie dowiedzieli się jeszcze wielu  innych informacji, a dodatkowo mieli możliwość zobaczenia dawnych świadectw i innych pamiątek szkolnych z dawnych lat, przyniesionych przez zaproszone osoby.  

Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, dzieci zdobyły informacje, o  których nie przeczytałyby w żadnym opracowaniu czy książce. Zobaczyły bardzo wiele starych zdjęć , usłyszały wiele ciekawych historii i anegdotek.

Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić swoją dawną szkołę, odnaleźć miejsca znane im z dzieciństwa czy z lat pracy.

Nastąpiła międzypokoleniowa wymiana doświadczeń i informacji.

W dalszej części działań projektowych wiadomości te zostaną przez uczniów opracowane i zaprezentowane na forum szkoły.

Dzieci uświadomiły sobie, że ich szkoła to nie tylko budynek, ale też miejsce, gdzie dużą część życia spędziło wielu ludzi, wiele pokoleń odcisnęło swój ślad, miejsce, do którego osoby te często wracają we wspomnieniach, gdzie zawsze drzwi stoją dla nich otworem.

                                                                           Izabela Naumowicz