×
Wyszukaj w serwisie
×

Możliwość przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 grudnia 2015r. traci ważność część kart, wydanych w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (posiadających wklejony hologram do roku 2015r.). Nie dotyczy to kart wydanych seniorom, ponieważ osobom powyżej 65. roku życia karty wydawane są bezterminowo. 

Aby w dalszym ciągu móc korzystać z przysługujących ulg, rodziny powinny złożyć oświadczenie dotyczące przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Oświadczenia w sprawie przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (Ratusz, pokój nr 4) oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, przy ul. Hallera 9 w Opolu.

Oświadczenie w sprawie przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można również pobrać ze strony internetowej, a następnie wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego lub do Urzędu Marszałkowskiego.

DOCOświadczenie do przedłużenia ważności karty.doc (73,00KB)

Składając oświadczenie, należy mieć przy sobie wszystkie wydane egzemplarze kart, na które zostaną naklejone nowe hologramy.