×
Wyszukaj w serwisie
×

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego dla animatora i twórcy kultury przyznana dla lewiniaka

W dniu 8 grudnia w Opolskiej Filharmonii odbyła się uroczysta impreza. Marszałek Województwa Opolskiego wręczył wyróżnienia najlepszym Animatorom i Twórcom Kultury.

Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 40 wniosków. Wśród 12 laureatów 7 osób zostało nagrodzonych a 5 osób wyróżnionych.

Miło nam poinformować, że jednym z nagrodzonym jest nasz lewiniak Pan Tadeusz Tadla, dyrektor Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.

Pan Tadeusz Tadla jest długoletnim działaczem kulturalno – oświatowym w regionie Śląska Opolskiego. Bardzo dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem środków unijnych na organizację różnego rodzaju imprez.

Na stanowisko dyrektora Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim został powołany dnia 02 października 1989 roku przez Burmistrza Lewina Brzeskiego. Od pierwszych dni powołania wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w działalność merytoryczną Domu Kultury, jak też w rozwój bazy technicznej i specjalistycznej placówki. Z jego inicjatywy Dom Kultury realizuje tak znamienne przedsięwzięcia kulturalne jak:

•             Ogólnopolski Plener Malarski - od 18 lat

•             Biesiady Kresowiaków – od 20 lat

•             Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych Województwa Opolskiego „Herody” – od 30 lat

Jest m.in. pomysłodawcą Stowarzyszenia „Spoko” – Stowarzyszenia Przyjaciół Opolskiej Kultury obejmującego swym zasięgiem całe województwo opolskie.

Z inicjatywy Pana Tadeusza Tadli podejmowano wiele zadań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych m.in. „Dnia Lewina”, „Noc Kupały”, „Dożynki Gminne”, „Rozpoczęcie i zakończenie wakacji”.

Dużą sympatią cieszą się „Wieczory Lwic”, których to Pan Tadla jest współorganizatorem.

Jest założycielem duetu wokalnego Małgorzata Kulińska i Janusz Tekiela, który na  XII Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej w Warszawie zajął I miejsce.

Organizuje stałe formy zajęć dla wszystkich grup wiekowych. Na cykliczne zajęcia uczęszcza ponad 200 osób.

Stałą formą zajęć objęci są także emeryci i renciści z terenu miasta i gminy, dla których jest organizatorem wieczorków tanecznych, odbywających się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Cieszą się one tak dużym zainteresowaniem, że przyjeżdżają na nie mieszkańcy ościennych gmin.

Corocznie wspiera Rady Sołeckie w organizacji „zielonych festynów”. Pozwalają one integrować się społeczności wiejskiej. 

Oprócz imprez na terenie miasta i gminy organizuje bloki imprezowe jak również  zaplecze techniczne dla firm, agencji i innych instytucji spoza terenu gminy. Są to imprezy, które przynoszą dochód dla Domu Kultury  i jednocześnie ukazują prężną działalność ośrodka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym!

 

Uroczyste spotkanie z okazji wręczenia nagród dla animatorów i twórców kultury województwa opolskiego to przede...

Posted by Województwo Opolskie on 8 grudnia 2015