×
Wyszukaj w serwisie
×

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ŚWIETLICOWEGO

22 grudnia 2015 roku o godzinie 17:00 w Domu Kultury   w Lewinie Brzeskim odbyło się uroczyste zakończenie zadania publicznego „Działamy, Tworzymy i Odkrywamy Siebie. Świetlica sztuki i terapii dla dziecka i rodziny.” Projekt  ten, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przy wkładzie własnym Gminy Lewin Brzeski, realizowany był przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim od 1 września do 31 grudnia 2015 roku. To piąty z rzędu projekt, jaki wygraliśmy w konkursie MPiPS „Świetlica – Dzieci – Praca”. Warto w tym miejscu, chociaż z nazwy przypomnieć poprzednie projekty:

  • Rok 2011: „Szkoła pływania, gotowania i… przetrwania”
  • Rok 2012: „Ekologia i kultura to nasz druga natura”
  • Rok 2013: „Świetlica Kuźnią Talentów dla dzieci, rodziców, wolontariuszy, stażystów i seniorów”
  • Rok 2014: „Świetlicowa Rodzina to zgrana drużyna”

Tegoroczny projekt miał na celu szeroko rozumianą arteterapię, a więc terapię poprzez sztukę. Od uczestnika arteterapii nie wymaga się specjalnych umiejętności czy talentu artystycznego. Ważny jest sam proces tworzenia i ekspresja emocji. Arteterapia daje szansę lepszego zrozumienia siebie i poznania natury swoich problemów. Terapia przez sztukę może prowadzić do zmiany widzenia własnej osoby.

Dlatego też podczas realizacji w/w zadania publicznego dzieci oraz ich rodziny mogły wziąć udział w licznych zajęciach, spotkaniach oraz wyjazdach o charakterze arteterapeutycznym.

Były to: zajęcia plastykoterapii, warsztaty rękodzieła, warsztaty arteterapeutyczne dla wszystkich klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej                             w Lewinie Brzeskim, warsztaty kulinarne „Magia kuchni”, kółko kronikarskie, zajęcia relaksacyjne dla dzieci „Bajka pomagajka”,                         a także zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe, socjoterapia, terapia psychologiczna, zajęcia logopedyczne i spacery terapeutyczne „Świetlicowe Włóczykije”. Odbyły się również integracyjne imprezy edukacyjno – kulturalne: Piknik Rodzinny pod Świetlicą, Andrzejki, Mikołajki (program „W fabryce elfów”), Wigilia oraz spotkania                             z nauką i sportem w Pałacu czyli zajęcia fizyczne, chemiczne, historyczne i sportowe w Gimnazjum prowadzone przez nauczycieli określonych przedmiotów, a także zajęcia w Bibliotece.

W ramach projektu dzieci uczęszczające na zajęcia popołudniowe w Świetlicy wyjechały też na Zieloną Szkołę do Grodu Rycerskiego w Byczynie oraz do pracowni arteterapeutycznej „Fabryka Pomysłów” w Lisowicach. Poza tym odbyły się dwie wycieczki rodzinne: arteterapeutyczny piknik w stadninie koni                          w Grotowicach i mikołajkowy wyjazd do kina we Wrocławiu.

Na imprezę w Domu Kultury przybyli zaproszeni goście: dzieci biorące udział w projekcie wraz ze swoimi rodzicami, przedstawiciele władz naszej Gminy – Burmistrz Pan Artur Kotara, Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Włodek, Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska, Sekretarz Pani Barbara Chyża,  Kierownik Wydziału Oświaty Pan Marek Nowak, a także Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim Pani Anna Trusiewicz oraz dorośli wolontariusze – nauczyciel fizyki Pani Agnieszka Adamska oraz nauczyciel wychowania fizycznego i radny powiatowy Pan Adam Dziasek.

Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim Pani Renata Pietruńko w kilku słowach podsumowała kończący się projekt i zaprosiła wszystkich do obejrzenia prezentacji multimedialnej z tego, co się u nas działo w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Głos zabrał również Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara, który podziękował wszystkim pracownikom Świetlicy za zaangażowanie w pracę, a zwłaszcza w napisanie i realizację w/w projektów. Pan Burmistrz podziękował również rodzicom dzieci, uczęszczających na zajęcia świetlicowe i popołudniowe w Świetlicy, zaznaczając, że gdyby nie dzieci, nie byłoby naszej Świetlicy. Wszystko bowiem, co robimy – robimy z myślą o nich i dla nich.

Następnie przyszedł czas na najważniejszą część spotkania – rozdanie dyplomów i pucharów dla wszystkich dzieci, czynnie biorących udział w projekcie. Emocji było wiele, ponieważ puchary wręczał dzieciom sam Pan Burmistrz.

Dyplomy i puchary trafiły też na ręce pracowników Świetlicy, Dyrektora Biblioteki oraz dorosłych wolontariuszy, bez których nie odbyłoby się wiele ciekawych zajęć i spotkań. Niestety zabrakło wśród nas pozostałych wolontariuszy, których trzeba koniecznie tu wymienić, a którzy z różnych względów nie mogli pojawić się na dzisiejszym podsumowaniu. Są to: Pani Alicja Polak, Pani Magdalena Smutny pracownik biblioteki, Pani Irena Kwiatkowska nauczyciel historii oraz Pani Grażyna Kasiuba nauczyciel chemii. Na nich zawsze możemy liczyć, za co serdecznie dziękujemy!

Ostatni puchar otrzymała Pani Renata Pietruńko – Dyrektor Świetlicy i pomysłodawczyni wszystkich zrealizowanych projektów.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do stołów na kawę, herbatę i pyszne ciasta.

Ostatnie cztery miesiące minęły w Świetlicy błyskawicznie, jak zresztą zawsze, kiedy realizowany był u nas jakiś projekt. Był to czas pełen niezapomnianych wrażeń, ciekawych przeżyć i wielkich emocji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku – mimo, iż była to ostatnia edycja ministerialnego konkursu,  uda nam się znowu zaplanować coś interesującego dla naszych najmłodszych. Być może napiszemy i wygramy jakiś nowy projekt? J Tego życzymy sobie oraz dzieciom, które na co dzień przychodzą do Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, ponieważ uśmiech na twarzach wychowanków jest dla nas najważniejszy.

Na koniec pragniemy podziękować wszystkim dyrektorom instytucji i placówek za współpracę przy realizacji projektu oraz na co dzień: Pani Zuzannie Gwarys Dyrektorowi Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, Pani Annie Dobrowolskiej – Urbanek Zastępcy Dyrektora Gimnazjum, Pani Annie Trusiewicz Dyrektorowi Biblioteki Miejskiej i Gminnej w Lewinie Brzeskim, Panu Tadeuszowi Tadli Dyrektorowi Domu Kultury w Lewinie Brzeskim oraz Panu Zdzisławowi Biernackiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

Szczególne podziękowania kierujemy też do tych młodszych wolontariuszy – uczniów Gimnazjum, którzy pomogli nam przy organizacji imprezy. Są to: Magdalena Mróz, Natalia Kukurowska, Dominika Czaja, Piotr Granatowski, Piotr Dyba, Jakub Joniak, Konrad Czepieluk i Michał Błaszko.

Bronisława Nazarko