×
Wyszukaj w serwisie
×

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od 1 czerwca 2021 r. wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodkowie, Lewinie Brzeskim i Brzegu oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu wznawiają swoją pracę stacjonarną w punktach.

Rejestracja odbywa się telefonicznie 77 444 79 14 codziennie w godz. 9:00 – 11:00.


SYSTEM POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE:

W powiecie brzeskim w 2021 r. działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (UWAGA! Punkt w Grodkowie i Lewinie Brzeskim zmieniły swoja siedzibę) i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkty NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

  1. BRZEG, ul. Wyszyńskiego 23, parter, pokój nr 033, pomocy udzielają adwokaci wyznaczeni przez ORA w Opolu:

 Poniedziałek 10:00-14:00

Wtorek 13:30-17:30

Środa 10:00-14:00

Czwartek 13:30-17:30

Piątek 10:00-14:00

  1. GRODKÓW, ul. Szpitalna 13, I piętro, pokój nr 6 (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej), pomocy udzielają radcy prawni wyznaczeni przez OIRP w Opolu:

 Poniedziałek 11:00-15:00

Wtorek 11:00-15:00

Środa 1:00-17:00

Czwartek 9:00-13:00

Piątek 10:00-14:00

  1. LEWIN BRZESKI, ul. Rynek 14, parter, pokój nr 3 (siedziba Miejsko-Gminnego Domu Kultury), pomocy udziela organizacja pozarządowa FUNDACJA BADAŃ NAD PRAWEM:

 Poniedziałek 10:00-14:00

Wtorek 10:00-14:00

Środa 10:00-14:00

Czwartek 14:00-18:00

Piątek 10:00-14:00

Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

  1. BRZEG, ul. Wyszyńskiego 23, parter, pokój nr 033, poradnictwo świadczy organizacja pozarządowa STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA:

Poniedziałek 15:00-19:00

Wtorek 9:00-13:00

Środa 15:00-19:00

Czwartek 9:00-13:00

Piątek 15:00-19:00

Z porad może skorzystać każda osoba, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie (nie dotyczy porad zdalnych w czasie epidemii). Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy. Ponadto porady mogą być udzielane poza wyznaczonym lokalem dla osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. Obejmuje również mediację.

DOCXLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Brzeskim w 2021r..docx (118,30KB)
DOCXNieodpłatna Pomoc Prawna 2021.docx (47,51KB)