×
Wyszukaj w serwisie
×

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ZMIANA W FUNKCJONOWANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od 3 listopada 2020 r. do odwołania, funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej również nieodpłatną mediację - w Brzegu, Lewinie Brzeskim, Grodkowie, będzie odbywało się środkami porozumiewania się na odległość.

Jednakże Starostwo Powiatowe w Brzegu wyznaczy jeden dzień w tygodniu, w którym wizyty stacjonarne odbędą się w punktach w Lewinie Brzeskim i Brzegu.

Rejestracja odbywa się telefonicznie - 77 444 79 14 codziennie w godz. 9 – 11.
O przywróceniu zwykłego trybu pracy punktów poinformujemy na stronie www.brzeg-powiat.pl

Za niedogodności bardzo przepraszamy.


Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ funkcjonuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeski, ul. Rynek 1, parter, pok. nr 5.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w następujących dniach:

  • poniedziałek w godz. 10.00 – 14.00
  • wtorek w godz. 14.00 – 18.00
  • środa w godz. 10.00 – 14.00
  • czwartek w godz. 14.00 – 18.00
  • piątek w godz. 10.00 – 14.00

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 77 444 79 14 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-11:00.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto porady mogą być udzielane poza wyznaczonym lokalem dla osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad.

Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE: 1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIE OBEJMUJE SPRAW związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

DOCXulotka informacyjna o punktach NPP.docx
DOCXLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Brzeskim w 2021r..docx
DOCXulotka 2020.docx

BURMISTRZ

Artur Kotara