×
Wyszukaj w serwisie
×

Żadne dzikie wysypisko nie umknie uwadze lewińskiej podstawówki

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim wykonały monitoring czystości najbliższego środowiska. W ramach projektu szkolnego zlokalizowały i zinwentaryzowały dzikie wysypiska na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. Uczniowie szóstych klas wraz z opiekunem- Panią Aldoną Kosińską przekazały swoje prace do tut. Urzędu Miejskiego. Podczas wizyty dzieci mogły zapoznać się z pracą tut. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Dokumentacja przekazana przez uczniów zawiera szczegółowy opis zlokalizowanych dzikich wysypisk, w tym mapkę dojazdu, opis i wymiary dzikiego wysypiska oraz zdjęcia odpadów. Prace dzieci można pooglądać na korytarzu na I piętrze budynku Urzędu przy ul. Rynek 26.

Miejsca gdzie zlokalizowano dzikie wysypiska zostaną zlecone przez tut. Urząd do uprzątnięcia, a zebrany odpady trafią tam gdzie powinny, czyli na składowisko odpadów.

Serdecznie dziękujemy uczniom PSP w Lewinie Brzeskim za prace i za wrażliwość ekologiczną. Cieszymy się, że najmłodszym mieszkańcom naszej gminy zależy na czystym i zdrowym środowisku!

Przypominamy, że mieszkańcy terenu miasta i gminy Lewin Brzeski na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc mogą przekazać posegregowane odpady komunalne, nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, który mieści się  w Lewinie Brzeskim przy ulicy Fabrycznej i jest otwarty we wtorki i czwartki w godz. od 13.00 do 17.00.

Natomiast nadwyżki odpadów zmieszanych (czyli ponadnormatywne ilości odpadów, które nie mieszczą się w pojemnikach oraz nie są przyjmowane do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów) można wystawiać w dodatkowych workach w dniu wywozu odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem, po uprzednim zgłoszeniu do tut. Urzędu pod nr tel. 77 424 66 39.

Nie wyrzucaj śmieci byle gdzie!

Jeśli jesteś świadkiem podrzucania śmieci zgłoś tę informację do tut. Urzędu pod numery tel. 77 424 66 39 lub 81.