×
Wyszukaj w serwisie
×

Ankieta - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Lewin Brzeski przystępuje do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Opracowanie planu to działanie zmierzające do poprawienia stanu środowiska poprzez transformację naszej obecnej gospodarki na gospodarkę energooszczędną, tj. taką która jest mniej energochłonna i emitująca znacznie mniej szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Jednym z elementów opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest inwentaryzacja istniejących źródeł emisji zanieczyszczeń oraz poznanie planów ograniczenia ich emisji.

W tym celu w najbliższym czasie przekażemy Państwu ANKIETĘ dotyczącą inwentaryzacji aktualnego stanu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz rozpoznania planów i potrzeb mieszkańców Gminy Lewin Brzeski w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz ocieplenia budynków z prośbą o jej wypełnienie i zwrotne przekazanie.

Ankieta posłuży do określenia zakresu planowanych termomodernizacji, z uwzględnieniem wszystkich możliwych wariantów.

Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi również pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację zakładanych działań i zadań.

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim www.lewin-brzeski.pl.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim Rynek 1., telefon: 77 424 66 37, 48

Wypełnione ankiety należy składać lub przesłać drogą elektroniczną na adres: najpóźniej do 15.02.2016r.

                                                                                                        Burmistrz Lewina Brzeskiego

                                                                                                         Artur Kotara

Ankiety w formie elektronicznej:

PDFZałącznik 1 Lewin Brzeski-budynki użyteczności publicznej w tym komunalnych.pdf
PDFzalacznik 2 Lewin Brzeski-przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne.pdf
PDFZalacznik 3 Lewin Brzeski-obiekty mieszkalne i usługowe.pdf