×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienia o XV sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XV  sesję Rady Miejskiej  w Lewinie   Brzeskim na dzień 09 lutego 2016r. (wtorek) o godz. 14ºº, która odbędzie się  w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek 26.

Materiały  będące tematem obrad sesji znajdują się na stronie: Sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018