×
Wyszukaj w serwisie
×

Jubileusz 70-lecia PSP w Lewinie Brzeskim „BYŁO, NIE MINĘŁO...”

      19 lutego 2016r. odbyła się ważna uroczystość dla całej społeczności lewińskiej - 70. rocznica powstania Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Lewinie Brzeskim. Zapoczątkowała ją Msza Święta w intencji naszych nauczycieli, celebrowana przez proboszcza parafii ks. Krzysztofa Dudojcia.

            Następnie licznie zaproszeni goście udali się do Domu Kultury, aby zobaczyć spektakl okolicznościowy, przygotowany przez uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej. Na wstępie przemówił dyrektor szkoły – pan Zdzisław Biernacki. Podkreślił istotny wpływ czasów minionych, ludzi, ich dokonań na kształt obecnej szkoły, która jest nowoczesna i ma wiele osiągnięć, ale opiera się na chlubnych tradycjach poprzedników. Podziękował obecnym nauczycielom i przyjaciołom szkoły, ale także tym, którzy już odeszli, lecz pozostawili niezatarty ślad w historii szkoły. Po przemówieniu dyrektora głos zabrali honorowi goście: Burmistrz Lewina Brzeskiego, pan Artur Kotara, a także Wicekurator Rafał Rippel. Obaj panowie docenili rolę szkoły i nauczycieli, którzy wychowują i kształtują kolejne pokolenia. Podziękowali wszystkim pedagogom za ich trud i zaangażowanie. Pan Burmistrz podarował szkole projektor multimedialny, bardzo przydatny w praktyce szkolnej, natomiast od pana Kuratora otrzymaliśmy aparat fotograficzny do dokumentowaniu życia szkoły. 

            Wreszcie cofnięto wskazówki zegara i wszyscy udali się w przeszłość ściśle związaną ze szkołą, podzieloną symbolicznie na siedem dziesięcioleci. Każda dekada to inna historia, czasy się zmieniały, a wraz z nią ludzie i nasza szkoła. Zobaczyliśmy w kadrze jej początki, założycieli, dyrektorów, rozwój, zmiany ustroju, reformy.... Ilustracją poszczególnych wydarzeń na scenie były  liczne piosenki, wiersze, tańce dzieci, a także występy chóru szkolnego i kościelnego „Canto Unitis”. Było wesoło, dowcipnie, ale też nostalgicznie, niejednemu łza się w oku zakręciła...

Po przedstawieniu kolejni Goście dziękowali szkole, a do listów gratulacyjnych dołączone były upominki edukacyjne.

            Kolejny etap spotkania z okazji Jubileuszu odbył się już w murach szkoły podstawowej. Tam goście mogli liczyć na poczęstunek, skosztowali urodzinowego tortu. Przede wszystkim mieli jednak sposobność zwiedzić szkołę, zobaczyć sale lekcyjne, przejrzeć stare fotografie, zauważyć zmiany, jakie się w szkole dokonały przez wszystkie lata jej istnienia.

Dla wielu było to spotkanie po latach, stanowiło okazję do rozmów,  wspomnień, wspólnych pamiątkowych fotografii. W okolicznościowej księdze goście dokonywali wpisów – podziękowań.

Czas upłynął w miłej, serdecznej atmosferze.

W popołudniowych godzinach piątkowych oraz w niedzielę szkolę przyszli zwiedzać mieszkańcy Lewina. Szczególną popularnością cieszyły się wystawy zdjęć i stare kroniki szkolne. Każdy starał się znaleźć swój ślad pozostawiony w szkole.

            Jubileuszowe spotkanie wreszcie dobiegło końca. To był niezapomniany dzień, pełen wspomnień i wielkich wzruszeń...

            Serdecznie dziękujmy wszystkim, którzy współtworzyli naszą uroczystość, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom, sponsorom. W szczególności dziękujemy Gościom, którzy nie zapomnieli o naszej szkole i niezawodnie przybyli, aby wspólnie z nami świętować.

Mamy nadzieję na tak piękne spotkanie za kolejne 10 lat.

                                                                                                                                         Małgorzata Olbert

Sponsorzy obchodów 70-lecia szkoły:

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Firmie   STRUNOBET - MIGACZ   Lewin Brzeski

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika –Lewin Brzeski

Adrian Tasarski

Bartosz Greszel  Firma  AUTO TECHNIKA  Lewin Brzeski

Stanisław Tomczak – Gospodarstwo Rolne Przecza

Bank Spółdzielczy   Grodków – Łosiów

Wiesław Dorosz

Stanisław Szewczuk

Józef Iżewski

Joanna  Chuchrowska –Prędka

Mariola Początko  -  MARPONET – Lewin Brzeski

Barbara Engel

Anna Opacka

Bogusław Popławski

Anna Zacharewicz

            Szczególne podziękowania kierujemy również do Pani Zuzanny Gwarys, dyrektor Gimnazjum Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim, dyrektora Tadeusza Tadli i pracowników Domu Kultury, księdza proboszcza Krzysztofa Dudojcia, chóru „Canto Unitis” pod kierunkiem Przemysława Ślęzaka oraz Aleksandry Kawiak i Piotra Słodkowskiego, absolwentów naszej szkoły.