×
Wyszukaj w serwisie
×

Komunikat - akcja przewonienia (wzmożonego nawaniania) paliwa gazowego

gaz

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu Rejon Dystrybucji Gazu w Brzegu zawiadamia odbiorców gazu, że w okresie od 12.04.2016 do 15.04.2016 będzie prowadzona akcja zmożonego przewaniania paliwa gazowego, mająca na celu wykrycie wszystkich nieszczelności na sieciach i domowych instalacjach gazowych, a tym samym poprawę bezpieczeństwa eksploatacji domowych urządzeń gazowych.

Akcja przewonienia polega na zwiększeniu dawki środka nawaniającego w sieci gazowej, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności instalacji gazowych, zapewniając bezpieczeństwo odbiorców.

Zgodnie z obowiązującym prawem, za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel budynku. W związku z powyższym prosimy odbiorców gazu o zgłaszanie wszelkich nieszczelności wykrytych na instalacjach gazowych wewnątrz budynków  administracji, właścicieli budynków koncesjonowanych warsztatów rzemieślniczych celem ich usunięcia.

Nieszczelności wykryte na zewnętrznych sieciach gazowych prosimy zgłaszać pod numerem telefonu pogotowia gazowego 992.