×
Wyszukaj w serwisie
×

IV edycja Lewińskich Lwów

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji  „Lewińskich Lwów”.

Nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewiński Lew” przyznawane są osobom, organizacjom i innym podmiotom działającym na rzecz miasta i gminy Lewin Brzeski, w celu wyróżnienia ich zasług, osiągnięć i aktywności na rzecz gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców i promocji walorów społeczno-kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy i są wyróżnieniami  gminnymi za wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej.

Te honorowe wyróżnienia wręczane będą w trzech kategoriach: 

  • osiągnięcia sportowe, naukowe oraz kultura i sztuka;
  • gospodarka i przedsiębiorczość;
  • działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać w zakładce Lewińskie Lwy (Informacje/Ogłoszenia/Lewińskie Lwy) lub w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (Rynek 26, pok. nr 1).

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim lub droga pocztową na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski w terminie do 30 maja 2016 roku. 

Wypełniony formularz karty zgłoszeniowej można przesłać również drogą elektroniczną na adres:, nadając tytuł przesyłanej informacji: „Lewińskie Lwy – edycja Rok 2016, z zachowaniem terminu 31 maja danego roku – przesłana drogą elektroniczną kandydatura będzie rozpatrywana po dostarczeniu, najpóźniej do dnia 15 czerwca danego roku, do Urzędu Miejskiego wersji papierowej z podpisami zgłaszającego wniosek i kandydata do nagrody na oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do czynnego udziału.

  1. DOCXZarządzenie Lewińskie Lwy.docx (19,07KB)
  2. DOCXRegulamin przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego - Lewińskie Lwy.docx (45,79KB)
  3. DOCXKarta zgłoszenia kandydatury do nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego - Lewińskie Lwy.docx (37,98KB)
  4. DOCwzor-oswiadczenia 2017.doc (27,50KB)

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2016r. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w inicjatywie!