×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej

W związku z ogłoszeniem przez Komisarza Wyborczego w Opolu I obwieszczenia o wynikach wyborów uzupełniających do  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016r.  Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XVIII  sesję Rady Miejskiej  w Lewinie  Brzeskim na dzień  19 kwietnia  2016r.(wtorek) o godz. 14ºº,  która odbędzie się w sali  narad Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek 26.

Porządek  obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.
  4. Złożenie ślubowania przez Radną.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnej do składu stałych Komisji Rady.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

Lewin Brzeski, dnia  13 kwietnia 2016r.

Przewodniczący  Rady

/-/ Waldemar  Włodek

 

Materiały  będące tematem obrad  sesji znajdują się na stronie  http:/ www.bip.lewin-brzeski.pl w  zakładce  RADA  MIEJSKA – Zawiadomienia o sesji  Rady Miejskiej  kadencja 2014 - 2018