×
Wyszukaj w serwisie
×

KAMPANIA "Litter Less- Śmieci mniej" w PSP w Łosiowie

SDE_logo_kolor_PL_small.jpeg

Projekt „Litter Less - Śmieci  mniej” realizowany jest  w 31 krajach  przez  Fundację Edukacji Środowiska Eco-Schools przy wsparciu Fundacji Wrigley Company.

Temat śmiecenia oraz nieprawidłowego gospodarowania odpadami jest wciąż aktualny. Zauważyliśmy problem i opracowaliśmy  program korzystnych  rozwiązań, które  mają wpływ na  zmianę otoczenia i zmniejszenia ilości odpadów. Jako jedna z 30 zwycięskich placówek w Polsce otrzymaliśmy  grant w wysokości 400 USD na realizację konkursowego projektu oraz  jako jedna z 6 placówek, dodatkowe środki finansowe w wysokości 300 USD na realizację Lokalnego Dnia Akcji.

Celem naszych  działań jest edukacja,  kształtowanie pozytywnych nawyków i  odpowiedzialności za najbliższe środowisko.

Pierwszym etapem projektu  było przeprowadzenie audytu czyli wstępnej oceny szkoły pod kątem ilości odpadów. Następny krok to opracowanie  kodeksu  ekologicznego. Realizując przedsięwzięcie prowadzimy kampanię informacyjną, pogadanki, lekcje, warsztaty. Przygotowujemy plakaty, prezentacje, ulotki. Uczymy się jak być świadomym konsumentem. Zbieramy surowce, organizujemy  akcje, konkursy i wycieczki.

 Podsumowanie działań planujemy podczas obchodów Światowego Dnia Środowiska–6 czerwca.

Koordynatorem projektu jest pani Anna Jelenkowska.